Bảng điểm tổng kết năm học 2013 - 2014

Bảng điểm tổng kết năm học 2013 - 2014 các lớp Cao đẳng, cao đẳng liên thông , TCCN, TCN

Bấm vào đây để tải bảng điểm lớp CĐ Nghề K38

Bấm vào đây để tải bảng điểm lớp CĐ Cầu đường K5

Bấm vào đây để tải bảng điểm lớp CĐ Cầu đường K7

Bấm vào đây để tải bảng điểm lớp CĐ Cầu đường 1K6

Bấm vào đây để tải bảng điểm lớp CĐ K8

Bấm vào đây để tải bảng điểm lớp CĐ Kinh tế K6

Bấm vào đây để tải bảng điểm lớp CĐ Kinh tế K7

Bấm vào đây để tải bảng điểm lớp CĐ Xây dựng 3-K7 & XD2-K7

Bấm vào đây để tải bảng điểm lớp CĐ XD 4 & CĐ 2K6

Bấm vào đây để tải bảng điểm lớp CĐ XD 5K6

Bấm vào đây để tải bảng điểm lớp CĐ XD 1K7

Bấm vào đây để tải bảng điểm lớp CĐ XD 2K6

Bấm vào đây để tải bảng điểm lớp CĐ XD 3K6

Bấm vào đây để tải bảng điểm lớp CĐLT XD K5

Bấm vào đây để tải bảng điểm lớp CĐLT CĐ K6

Bấm vào đây để tải bảng điểm lớp CĐLT XD 1K6

Bấm vào đây để tải bảng điểm lớp CĐ XD 1K6

Bấm vào đây để tải  danh sách học lại các kỳ trước

Bấm vào đây để tải  danh sách học lại kỳ 1 năm học 2013 - 2014

Bấm vào đây để tải bảng điểm lớp TCN Điện nước K40

Bấm vào đây để tải bảng điểm lớp TCN Điện nước K39

Bấm vào đây để tải bảng điểm lớp TC XD - K9

Bấm vào đây để tải bảng điểm lớp TC XD - K8

TIN TỨC - SỰ KIỆN

Xem thêm...

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP VÀ XÂY DỰNG

Trụ sở chính: Phường Phương Đông - TP Uông Bí - Tỉnh Quảng Ninh

Cơ sở 2: Phường Hà Phong - TP Hạ Long - Tỉnh Quảng Ninh

Điện thoại: 02033.854497 - Fax:02033.854302

Email: cdcnxd@cic.edu.vn - cdcnxdub@cic.edu.vn

TAG BÀI VIẾT

BẢN ĐỒ CHỈ DẪN

PAGE FACEBOOK