Trang chủ
Hotline: Văn phòng (02033.854497) - Ban tuyển sinh (02033.851240 hoặc 02033.6289225).

BÀI GIẢNG MÔN HỌC ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Chương I: Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam và cương l ĩ nh chính trị đầu tiên của Đảng
Chương II: Đường lối đấu tranh giành chính quyền (1930-1945 )
Chương III: Đường lối kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược (1945-1975 )
Chương IV: Đường lối xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ ngh ĩ a
Chương V: Đường lối xây dựng hệ thống chính trị
Chương VI: Đường lối xây dựng, phát triển nền văn hóa và giải quyết các vấn đề xã hội

Tải tại đây (Định dạng PDF)

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP VÀ XÂY DỰNG
Phương Đông - Uông Bí - Quảng Ninh
Điện thoại: 02033.854497 - Fax:02033.854302
Email: cdcnxd@cic.edu.vn - cdcnxdub@cic.edu.vn
Ghi rõ nguồn "www.cic.edu.vn" khi phát hành thông tin từ website.
Tắt Quảng Cáo [X]