MỤC TIÊU CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO CÁC CHUYÊN NGHÀNH THUỘC KHOA XÂY DỰNG

Với mục tiêu đào tạo các cử nhân có đủ phẩm chất, đạo đức, kiến thức và kỹ năng về các lĩnh vực Xây Dựng Dân Dụng, Kinh Tế Xây Dựng, Xây Dựng Cầu Đường, đáp ứng được yêu cầu của các doanh nghiệp trong các lĩnh vực Xây Dựng. Khoa Xây Dựng hướng người học theo các tiêu chí: Kiến thức, Kỹ năng chuyên môn, Kỹ năng mềm, Năng lực, Hành vi và Ngoại ngữ. Sinh viên khi tốt nghiệp ngoài việc đã đuợc trang bị các kiến thức chuyên môn sâu, có thực tiễn và luôn được cập nhập trong lĩnh vực Xây Dựng còn được trang bị thêm các kỹ năng mềm như làm việc nhóm, ngoại ngữ…Để đạt muc tiêu đó Khoa Xây Dựng đã xây dựng khung chuẩn đầu ra cho các chuyên ngành của Khoa.

Click vào đây để tải file mục tiêu - chất lượng đào tạo

TIN TỨC - SỰ KIỆN

Xem thêm...

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP VÀ XÂY DỰNG

Trụ sở chính: Phường Phương Đông - TP Uông Bí - Tỉnh Quảng Ninh

Cơ sở 2: Phường Hà Phong - TP Hạ Long - Tỉnh Quảng Ninh

Điện thoại: 02033.854497 - Fax:02033.854302

Email: cdcnxd@cic.edu.vn - cdcnxdub@cic.edu.vn

TAG BÀI VIẾT

BẢN ĐỒ CHỈ DẪN

PAGE FACEBOOK