Điểm tổng kết kỳ 1 năm học 2012-2013

Điểm tổng kết kỳ 1 năm học 2012-2013 Khoa Xây dựng và danh sách sinh viên học lại

Click vào đây để tải bảng điểm lớp CĐ XD2K5+KTXDK5

Click vào đây để tải bảng điểm lớp CĐ Xây dựng 2K6

Click vào đây để tải bảng điểm lớp CĐ Xây dựng 1+3 K5

Click vào đây để tải bảng điểm lớp CĐ Xây dựng 3K7

Click vào đây để tải bảng điểm lớp CĐ Xây dựng 4K6

Click vào đây để tải bảng điểm lớp CĐ Cầu đường 1K6

Click vào đây để tải bảng điểm lớp Kinh tế Xây dựng K6

Click vào đây để tải bảng điểm lớp CĐ Xây dựng 1K6

Click vào đây để tải bảng điểm lớp CĐ Xây dựng 5K6

Click vào đây để tải bảng điểm lớp CĐ Xây dựng 2K7

Click vào đây để tải bảng điểm lớp CĐ Liên thông K4

Click vào đây để tải bảng điểm lớp CĐN Xây dựng K38

Click vào đây để tải bảng điểm lớp Trung cấp XD 1K7

Click vào đây để tải bảng điểm lớp Trung cấp Cầu đường K7

Click vào đây để tải bảng điểm lớp Trung cấp Xây dựng K8

Click vào đây để tải bảng điểm lớp Trung cấp Xây dựng 2K7

Click vào đây để tải bảng điểm lớp CĐ Xây dựng 1K7+3K6

Click vào đây để tải bảng điểm lớp CĐ Cầu đường K5

Click vào đây để tải bảng điểm lớp CĐ Xây dựng 1K7

Click vào đây để tải bảng điểm lớp CĐ KTXD K7

Click vào đây để tải bảng điểm lớp CĐ Xây dựng 2K7

TIN TỨC - SỰ KIỆN

Xem thêm...

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP VÀ XÂY DỰNG

Trụ sở chính: Phường Phương Đông - TP Uông Bí - Tỉnh Quảng Ninh

Cơ sở 2: Phường Hà Phong - TP Hạ Long - Tỉnh Quảng Ninh

Điện thoại: 02033.854497 - Fax:02033.854302

Email: cdcnxd@cic.edu.vn - cdcnxdub@cic.edu.vn

TAG BÀI VIẾT

BẢN ĐỒ CHỈ DẪN

PAGE FACEBOOK