Điểm tổng kết năm học 2013 & Danh sách học lại

Bấm vào đây  xem danh sách sinh viên học lại  (Định dạng Excel).

 

 

Bấm vào đây  xem bảng điểm lớp CĐ Cầu đường K7 (Định dạng Excel).

Bấm vào đây  xem bảng điểm lớp CĐ Xây dựng 1 - K7 (Định dạng Excel).

Bấm vào đây  xem bảng điểm lớp CĐ Cầu đường 1 K6 (Định dạng Excel).

Bấm vào đây  xem bảng điểm lớp CĐ Xây dựng 4 - K6 (Định dạng Excel).

Bấm vào đây  xem bảng điểm lớp CĐ Xây dựng 5 - K6 (Định dạng Excel).

Bấm vào đây  xem bảng điểm lớp CĐ Kinh tế xây dựng - K7 (Định dạng Excel).

Bấm vào đây  xem bảng điểm lớp CĐ Kinh tế xây dựng - K6 (Định dạng Excel).

Bấm vào đây  xem bảng điểm lớp CĐLT Xây dựng CĐ - K5 (Định dạng Excel).

Bấm vào đây  xem bảng điểm lớp CĐN K38 (Định dạng Excel).

Bấm vào đây  xem bảng điểm lớp CĐ Xây dựng 3 - K6 (Định dạng Excel).

Bấm vào đây  xem bảng điểm lớp CĐ Xây dựng 1 - K6 (Định dạng Excel).

Bấm vào đây  xem bảng điểm lớp CĐ Xây dựng 2 - K6 (Định dạng Excel).

Bấm vào đây  xem bảng điểm lớp CĐ Xây dựng 2 - K7 (Định dạng Excel).

Bấm vào đây  xem bảng điểm lớp CĐ Xây dựng 5 - K6 (Định dạng Excel).

Bấm vào đây  xem bảng điểm lớp TCN Điện nước K39 (Định dạng Excel).

Bấm vào đây  xem bảng điểm lớp TC Xây dựng - K8 (Định dạng Excel).

Bấm vào đây  xem bảng điểm lớp CĐ Xây dựng 3 - K7; (Định dạng Excel).

Bấm vào đây  xem số liệu tổng kết học kỳ I năm học 2012 - 2013 (Định dạng Excel).

TIN TỨC - SỰ KIỆN

Xem thêm...

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP VÀ XÂY DỰNG

Trụ sở chính: Phường Phương Đông - TP Uông Bí - Tỉnh Quảng Ninh

Cơ sở 2: Phường Hà Phong - TP Hạ Long - Tỉnh Quảng Ninh

Điện thoại: 02033.854497 - Fax:02033.854302

Email: cdcnxd@cic.edu.vn - cdcnxdub@cic.edu.vn

TAG BÀI VIẾT

BẢN ĐỒ CHỈ DẪN

PAGE FACEBOOK