Giới thiệu

PHÒNG TÀI CHÍNH

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP & XÂY DỰNG

 

VĂN PHÒNG: ĐT: 0203.3855397                 Email: phongketoan@cic.edu.vn

TRƯỞNG PHÒNG: ThS. Lê Ngọc Minh

        ĐT: 0912903293                              Email: lengocminh@cic.edu.vn

P.TRƯỞNG PHÒNG: ThS. Nguyễn Thị Thu Hà                

           ĐT: 0943979329                             Email: nguyenthithuha@cic.edu.vn

ĐỘI NGŨ CÁN BỘ, NHÂN VIÊN

      Tổng số CB, GV, CNV của phòng là 06, trong đó trình độ Thạc sỹ 03, Đại học 03

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ

     - Lập dự toán trình Bộ Công Thương để duyệt ngân sách Nhà nước hỗ trợ hàng năm;

    - Lập dự toán thu chi ngân sách hàng quý, năm theo quy định; chủ động cân đối giữa các nguồn thu và nhu cầu chi để đảm bảo kinh phí duy trì ổn định toàn bộ các hoạt động của Trường;

    - Kiểm tra, kiểm soát và quản lý các nguồn thu; các khoản chi chấp hành dự toán thu-chi theo đúng quy định, đúng mục đích và có hiệu quả;

   - Thu thập, xử lý thông tin số liệu kế toán theo chế độ kế toán. Kiểm tra, giám sát các khoản thu, chi tài chính, các nghĩa vụ thu, nộp, thanh toán công nợ;

   - Lập và nộp đúng hạn các báo cáo tài chính, báo cáo thuế và các báo cáo thống kê khác. Phân tích và đánh giá hiệu quả sử dụng các nguồn kinh phí, vốn, quỹ. Cung cấp các dữ liệu tài chính cần thiết khi lãnh đạo yêu cầu;

   - Tổ chức quản lý số lượng, giá trị tài sản, vật tư, trang thiết bị của toàn trường. Tổ chức kiểm kê, kiểm tra định kỳ số lượng giá trị tài sản cố định theo yêu cầu quản lý. Theo dõi giá trị khấu hao, sửa chữa, nâng cấp tài sản cố định theo kế hoạch xây dựng cơ sở vật chất nhà trường. Tổ chức thanh lý tài sản cố định của Nhà trường và báo cáo cơ quan quản lý cấp trên

 

DANH SÁCH CB, NV - Phòng TC

 

TT

Họ và tên

Ngày sinh

Trình độ

Chức vụ

1

Lê Ngọc Minh

07/08/1962

Thạc sĩ

Trưởng Phòng
Giảng viên

2

Nguyễn Thị Thu Hà

05/09/1980

Thạc sĩ

P. Trưởng phòng

Giảng viên

3

Đào Thị Thơ

27/09/1978

Đại học

Kế toán viên

4

Lương Thị Minh Ngọc

14/03/1983

Đại học

Kế toán viên

5

Nguyễn Tiến Thành

29/12/1988

Đại học

Nhân viên

6

Phan Thị Hồng Hạnh

18/08/1984

Thạc sĩ

Nhân viên

Giảng viên

TIN TỨC - SỰ KIỆN

Xem thêm...

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP VÀ XÂY DỰNG

Trụ sở chính: Phường Phương Đông - TP Uông Bí - Tỉnh Quảng Ninh

Cơ sở 2: Phường Hà Phong - TP Hạ Long - Tỉnh Quảng Ninh

Điện thoại: 02033.854497 - Fax:02033.854302

Email: cdcnxd@cic.edu.vn - cdcnxdub@cic.edu.vn

TAG BÀI VIẾT

BẢN ĐỒ CHỈ DẪN

PAGE FACEBOOK