Giới thiệu

PHÒNG XÂY DỰNG CƠ BẢN

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP & XÂY DỰNG

 

 

VĂN PHÒNG:       ĐT: 0203.3856051                Email: phongkehoach@cic.edu.vn

TRƯỞNG PHÒNG: ThS. Nguyễn Văn Dương

                ĐT: 0984314226                               Email:nguyenvanduong@cic.edu.vn    

P.TRƯỞNG PHÒNG: ThS. Nguyễn Nam Phong

               ĐT: 0906154067                                Email:nguyennamphong@cic.edu.vn

ĐỘI NGŨ CÁN BỘ GIẢNG VIÊN:

       Tổng số CB, GV, CNV của phòng là 08, trong đó trình độ Thạc sỹ 05, Đại học 03, 

CHỨC NĂNG:

       Tham mưu cho Hiệu trưởng về công tác quản lý kế hoạch, thực hiện đầu tư cơ sở vật chất; công tác giám sát,  kỹ thuật thi công; công tác thống kê dự trù, cấp phát vật tư vật liệu, bảo hộ lao động; quản lý cơ điện, máy móc thiết bị, vi tính, hệ thống internet, hệ thống cấp thoát nước của Nhà trường của Nhà trường.

NHIỆM VỤ:

          - Công tác kế hoạch: Lập quy hoạch phát triển Nhà trường; kế hoạch đầu tư XDCB; Lập dự án đầu tư xây dựng, BCKTKT đầu tư xây dựng công trình, sửa chữa thường xuyên của Nhà trường; Lập kế hoạch xin cấp vốn XDCB hàng năm…

          - Công tác quản lý kỹ thuật: Giám sát thi công xây; Lập biện pháp và chỉ đạo thi công; Nghiệm thu thanh toán khối lượng; Hoàn chỉnh hồ sơ hoàn công và quyết toán cho các hạng mục công trình để bàn giao công trình đưa vào sử dụng…

          - Quản lý cơ điện, hệ thống cấp thoát nước: Thiết kế; thi công, quản lý hệ thống điện ngoài nhà; Thiết kế; thi công, quản lý hệ thống cấp thoát nước ngoài nhà…

          - Quản lý thiết bị vi tính:  Quản lý thiết bị, dụng cụ; Quản lý và mua sắm vật tư, thiết bị, bảo hộ lao động…

 

DANH SÁCH CB, GV, NV - Phòng XDCB

 

TT

Họ và tên

Ngày sinh

Trình độ

Chức vụ

1

Nguyễn Văn Dương

06/02/1970

Thạc sĩ

Trưởng phòng
Giảng viên

2

Nguyễn Nam Phong

16/09/1969

Thạc sĩ

P. Trưởng phòng
GVTH cao cấp

3

Bùi Thị Hoa

19/01/1974

Đại học

Nhân viên

4

Lê Đình Tuân

20/07/1983

Thạc sĩ

Nhân viên

5

Trần Văn Hùng

01/06/1989

Đại học

Nhân viên
Giáo viên TH

6 Nguyễn Đức Phong 20/07/1986 Thạc sĩ

Nhân viên 

Giáo viên KN

7

Vũ Kim Diến

09/08/1989

Thạc sĩ

Nhân viên
Giáo viên TH

8 Lê Văn Thủy 08/11/1977 Đại học

Nhân viên

Giáo viên KN

TIN TỨC - SỰ KIỆN

Xem thêm...

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP VÀ XÂY DỰNG

Trụ sở chính: Phường Phương Đông - TP Uông Bí - Tỉnh Quảng Ninh

Cơ sở 2: Phường Hà Phong - TP Hạ Long - Tỉnh Quảng Ninh

Điện thoại: 02033.854497 - Fax:02033.854302

Email: cdcnxd@cic.edu.vn - cdcnxdub@cic.edu.vn

TAG BÀI VIẾT

BẢN ĐỒ CHỈ DẪN

PAGE FACEBOOK