Giới thiệu

PHÒNG QUẢN TRỊ VÀ XÂY DỰNG CƠ BẢN

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP & XÂY DỰNG

 

 

VĂN PHÒNG:       ĐT: 0203.3856051                Email: phongkehoach@cic.edu.vn

TRƯỞNG PHÒNG: ThS. Nguyễn Văn Dương

                ĐT: 0984314226                               Email:nguyenvanduong@cic.edu.vn    

ĐỘI NGŨ CÁN BỘ GIẢNG VIÊN:

       Tổng số CB, GV, CNV của phòng là 13, trong đó trình độ Thạc sỹ 06, Đại học, Sơ cấp 07;

CHỨC NĂNG:

       Tham mưu cho Hiệu trưởng về công tác quản lý kế hoạch, thực hiện đầu tư cơ sở vật chất; công tác giám sát,  kỹ thuật thi công; công tác thống kê dự trù, cấp phát vật tư vật liệu, bảo hộ lao động; quản lý cơ điện, máy móc thiết bị, vi tính, hệ thống internet, hệ thống cấp thoát nước của Nhà trường của Nhà trường.

NHIỆM VỤ:

          - Công tác kế hoạch: Lập quy hoạch phát triển Nhà trường; kế hoạch đầu tư XDCB; Lập dự án đầu tư xây dựng, BCKTKT đầu tư xây dựng công trình, sửa chữa thường xuyên của Nhà trường; Lập kế hoạch xin cấp vốn XDCB hàng năm…

          - Công tác quản lý kỹ thuật: Giám sát thi công xây; Lập biện pháp và chỉ đạo thi công; Nghiệm thu thanh toán khối lượng; Hoàn chỉnh hồ sơ hoàn công và quyết toán cho các hạng mục công trình để bàn giao công trình đưa vào sử dụng…

          - Quản lý cơ điện, hệ thống cấp thoát nước: Thiết kế; thi công, quản lý hệ thống điện ngoài nhà; Thiết kế; thi công, quản lý hệ thống cấp thoát nước ngoài nhà…

          - Quản lý thiết bị vi tính:  Quản lý thiết bị, dụng cụ; Quản lý và mua sắm vật tư, thiết bị, bảo hộ lao động…

 

DANH SÁCH CB, GV, NV - Phòng Quản trị  và Xây dựng cơ bản

 

TT

Họ và tên

Ngày sinh

Trình độ

Chức vụ

1

Nguyễn Văn Dương

1970

Thạc sĩ

Trưởng phòng
Giảng viên

2

Nguyễn Nam Phong

1969

Thạc sĩ

P. Trưởng phòng
GVTH cao cấp

3 Mai Kim Hiếu 1980 Thạc sĩ P. Trưởng phòng

4

Bùi Thị Hoa

1974

Đại học

GVKN

5

Lê Đình Tuân

1983

Thạc sĩ

GVKN

6

Trần Văn Hùng

1989

Đại học

Giảng viên

7 Vũ Tất Thành 1983 Đại học

Nhân viên

8

Vũ Kim Diến

1989

Thạc sĩ

Giảng viên

9 Lê Văn Thủy 1977 Đại học

Giảng viên

10 Phan Trọng Đức 1978 Sơ cấp Nhân viên
11 Đào Thị Hồng 1983 Đại học Chuyên viên
12 Nguyễn Văn Dược 1977 Thạc sĩ Giảng Viên
13 Đỗ Thị Hoa Anh 1983 Đại học Chuyên Viên

TIN TỨC - SỰ KIỆN

Xem thêm...

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP VÀ XÂY DỰNG

Trụ sở chính: Số 54 - Khu Liên Phương - P. Phương Đông - TP Uông Bí - Tỉnh Quảng Ninh

Điện thoại: 02033.854497 - Fax:02033.854302

Địa điểm đào tạo số 01: Phường Hà Phong - TP Hạ Long - Tỉnh Quảng Ninh

Địa điểm đào tạo số 02: Nguyễn Văn Trỗi - P. Cẩm Thủy - TP Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh

Điện thoại: 02033.862091 - 02033.969661 - Fax:02033.864950

Email: cdcnxd@cic.edu.vn - cdcnxdub@cic.edu.vn

TAG BÀI VIẾT

BẢN ĐỒ CHỈ DẪN

PAGE FACEBOOK