Giới thiệu

  

PHÒNG TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP VÀ XÂY DỰNG

 

 

VĂN PHÒNG: Tầng 1 - Nhà hiệu bộ

                       ĐT: 0203.3854497                                   Email: phongtochuc@cic.edu.vn

TRƯỞNG PHÒNG: ThS. Thái Thanh Phú                   

                      ĐT: 0989335809                                       Email: phutt@cic.edu.vn

ĐỘI NGŨ CB, CNV

         Tổng số CB, GV, CNV của phòng là 15: Trong đó trình độ Thạc sỹ 05, Đại học, Cao đẳng, Trung cấp 10.

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ

         - Tổ chức nhân sự, lao động, tiền lương, bảo hiểm xã hội, các chế độ chính sách liên quan đến người lao động

         - Quản lý hành chính, công tác văn thư lưu trữ, thông tin liên lạc, công tác nội chính và đối ngoại, lễ tân

        - Thường trực và tổ chức các phong trào Thi đua khen thưởng

        - Trình Hiệu trưởng quyết định về điều động, tuyển dụng, thành lập, chế độ chính sách và khen thưởng, kỷ luật đối với cán bộ, giảng viên, giáo viên, công nhân viên trong phạm vi nhà trường.

QUYỀN HẠN

        - Được phép quan hệ với các cơ quan, đơn vị bên ngoài để thực hiện nhiệm vụ về công tác tổ chức, lao động, bảo hiểm, hành chính văn phòng được Hiệu trưởng giao;

        - Hướng dẫn và yêu cầu các đơn vị thực hiện nghiêm chỉnh việc quản lý công văn tài liệu lưu trữ

       - Được thừa lệnh Hiệu trưởng ký các thông báo nội bộ, giấy đi đường, giấy giới thiệu quan hệ công tác cho CBCNV

       - Được ký các văn bản: Sao hồ sơ lý lịch, sao các quyết định về tổ chức, lao động, nâng lương, giấy nghỉ phép cho CBCNV

      - Kiểm tra các bản thảo trước khi trình duyệt Hiệu trưởng và các văn bản trước khi phát hành.

 

DANH SÁCH CB, GV, CNV - Phòng TCHC

 

TT

Họ và tên

Ngày sinh

Trình độ

Chức vụ

Số điện thoại

1

Thái Thanh Phú

16/10/1978

Thạc sĩ

Trưởng phòng

Giảng viên

0989335809

2

Phan Thị Thu Trang

15/09/1983

Đại học

P. Trưởng phòng

0961591983
3 Nguyễn Huyền Ngọc     P. Trưởng phòng  
4 Lương Thị Quân 10/11/1968 Thạc sĩ Nhân viên
Giảng viên
0915955918

5

Trần Thị Thanh Hồng

19/11/1983

Thạc sĩ

Nhân viên
Giảng viên

0979739686
6 Bùi Thị Mai Anh 24/04/1979 Thạc sĩ

Nhân viên
Giảng viên

0984904846

7

Phan Thị Phương Thảo

 

  Nhân viên  

8

Đỗ Thanh Thanh Mai

07/03/1990

Cao đẳng

Nhân Viên

0975070390

9

Lương Hùng Cường

18/05/1983

Đại học

HDTH
Lái Xe

0936320043

10

Vũ Minh Hiếu

13/09/1984

Đại học

Giáo viên

0936821356

11

Nguyễn Thị Kim Thương

28/4/1986

Trung cấp

Nhân viên

0988357628
12

Nguyễn Thị Phương

    Nhân viên  
13

Trần Thị Lý

    Nhân viên  
14

Vũ Thị Tâm

    Nhân viên  
15

Nguyễn Trung Hiếu

    Nhân viên  

 

TIN TỨC - SỰ KIỆN

Xem thêm...

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP VÀ XÂY DỰNG

Trụ sở chính: Số 54 - Khu Liên Phương - P. Phương Đông - TP Uông Bí - Tỉnh Quảng Ninh

Điện thoại: 02033.854497 - Fax:02033.854302

Địa điểm đào tạo số 01: Phường Hà Phong - TP Hạ Long - Tỉnh Quảng Ninh

Địa điểm đào tạo số 02: Nguyễn Văn Trỗi - P. Cẩm Thủy - TP Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh

Điện thoại: 02033.862091 - 02033.969661 - Fax:02033.864950

Email: cdcnxd@cic.edu.vn - cdcnxdub@cic.edu.vn

TAG BÀI VIẾT

BẢN ĐỒ CHỈ DẪN

PAGE FACEBOOK