Giới thiệu

  TRUNG TÂM ĐÀO TẠO

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP & XÂY DỰNG

 

 

VĂN PHÒNG:      ĐT : 0203.2473459            Email: trungtamdt@cic.edu.vn

GĐ TRUNG TÂM: TS. Phan Đắc Yến                  

             ĐT: 0979379785                                   Email: phandacyen@cic.edu.vn

P.GĐ TRUNG TÂM: ThS. Nguyễn Trọng Đại                  

            ĐT: 0902528386                                 Email: nguyentrongdai@cic.edu.vn

ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN

          Tổng số CB, GV của khoa có 12, trong đó trình độTiến sĩ 01, Thạc sỹ 04, Đại học 07. 100% cán bộ giáo viên đạt Giáo viên dạy giỏi cấp khoa, cấp trường, trong đó có 01 Giáo viên dạy giỏi Quốc gia, 05 Giáo viên dạy giỏi cấp Tỉnh.

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ

- Liên kết đào tạo Đại học hệ Vừa làm vừa học;

- Tổ chức và thực hiện giảng dạy các môn cơ bản trong trường;

- Tổ chức đào tạo hệ Cao đẳng.

- Quản lí và tổ chức đào tạo cấp Trung học phổ thông chương trình giáo dục thường xuyên.

- Tổ chức đào tạo sơ cấp, đào taọ lại, bồi dưỡng, nâng bậc và huấn luyện an toàn lao động - vệ sinh lao động cho các doanh nghiệp.

CƠ CẤU TỔ CHỨC

  Ban Giám đốc trung tâm

        Các tổ bộ môn 

                 Bộ môn Văn hóa

                 

        DANH SÁCH CB, GV - Trung tâm ĐT

 

TT

Họ và tên

Ngày sinh

Trình độ

Chức vụ

1 Phan Đắc Yến 09/07/1964 Tiến sĩ Giám đốc

2

Nguyễn Trọng Đại

10/02/1962

Thạc sỹ

Phó GĐ
GVTH cao cấp

3

Mạc Văn Thư

09/09/1984

Thạc sỹ

Giáo viên

4

Nguyễn Thị Thu Thủy

08/05/1980

Đại học

Giáo viên

5

Nguyễn Đình Vụ

28/10/1979

Đại học

Giáo viên

6

Đinh Hồng Sơn

17/02/1985

Đại học

Giáo viên

7

Phạm Thị Hằng

16/06/1982

Đại học

Giáo viên

8

Nguyễn Văn Khánh

13/08/1977

Đại học

Giáo viên

9

Mai Thị Phương Lan

17/10/1987

Thạc sỹ

Giáo viên

10

Đặng Thị Tuyết Mai

15/09/1972

Đại học

Giáo viên

11

Kim Thị Minh Huệ

01/08/1985

Thạc sỹ

Giang viên

12

Trương Thị Huệ

10/10/1989

Đại học

Giáo viên

 

 

 

TIN TỨC - SỰ KIỆN

Xem thêm...

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP VÀ XÂY DỰNG

Trụ sở chính: Phường Phương Đông - TP Uông Bí - Tỉnh Quảng Ninh

Cơ sở 2: Phường Hà Phong - TP Hạ Long - Tỉnh Quảng Ninh

Điện thoại: 02033.854497 - Fax:02033.854302

Email: cdcnxd@cic.edu.vn - cdcnxdub@cic.edu.vn

TAG BÀI VIẾT

BẢN ĐỒ CHỈ DẪN

PAGE FACEBOOK