Trang chủ
Hotline: Văn phòng (02033.854497) - Ban tuyển sinh (02033.851240 hoặc 02033.6289225)

Giới thiệu về trung tâm

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO VÀ SÁT HẠCH LÁI XE

  
TTĐT và SHLX Quảng Ninh

 

Văn phòng trung tâm

     - Địa chỉ: Khu B Trường Cao đẳng Công nghiệp & Xây dựng

     - Điện thoại: 0203.3851241 - 0203.6289224; - Email:trungtamlaixe@cic.edu.vn

Ban lãnh đạo

     - Giám đốc: CN. Hoàng Văn Khiêm

Điện thoại: 0904 304 569;              Email:hoangvankhiem@cic.edu.vn

     - Phó giám đốc: CN. Trần Minh Quang
                        Điện thoại: 0904480636                 Email: tranminhquang@cic.edu.vn

     - Phó giám đốc: CN. Vũ Tiến Hùng

Điện thoại: 0904540802     

Chức năng nhiệm vụ

     - Đào tạo lái xe mô tô và ô tô các hạng

     - Liên kết đào tạo, tổ chức thi sát hạch lái xe mô tô và ô tô.

Thời gian đào tạo 

     1. Hạng: A1 – A2 – A3 – A4

       - Hạng A1: 12 giờ học

       - Hạng A2: 32 giờ học

       - Hạng A3, A4: 112 giờ học  

     2. Hạng: B1 - B2 – C

       - Hạng B1: 476 giờ học

       - Hạng B2: 588 giờ học

       - Hạng C: 920 giờ học 

3. Nâng bậc giấy phép lái xe

       - Hạng B1 lên B2: 94 giờ học

       - Hạng B2 lên C: 192 giờ học

       - Hạng C lên D: 192 giờ học

       - Hạng D lên E: 192 giờ học

       - Hạng B2 lên D: 336 giờ học

       - Hạng C lên E: 336 giờ học

       - Hạng B2, C, D, E lên F: 192 giờ học

Video thực hành:

 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP VÀ XÂY DỰNG
Phương Đông - Uông Bí - Quảng Ninh
Điện thoại: 02033.854497 - Fax:02033.854302
Email: cdcnxd@cic.edu.vn - cdcnxdub@cic.edu.vn
Ghi rõ nguồn "www.cic.edu.vn" khi phát hành thông tin từ website.