Trang chủ
Hotline: Văn phòng (02033.854497) - Ban tuyển sinh (02033.851240 hoặc 02033.6289225)

Công khai cơ sở vật chất năm 2010 -2011

(15/07/2011)

- Cơ sở vật chất: bao gồm trang thiết bị phục vụ giảng dạy lý thuyết, các xưởng thực hành, các phòng thí nghiệm phục vụ cho công tác đào tạo.

CAM KẾT ĐIỀU KIỆN ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG & THU CHI TÀI CHÍNH.

(24/03/2010)

Thực hiện công văn số 9535 /BGD ĐT-KHTC ngày 27 tháng 10 năm 2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo "V/v: Báo cáo thực hiện quy chế công khai đối với các cơ sở giáo dục đại học". Trường Cao đẳng Công nghiệp & Xây dựng báo cáo thực hiện quy chế công khai của Nhà trường như sau:

CÔNG KHAI VỀ CƠ SỞ CHẤT & ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN

(24/03/2010)

- Cơ sở vật chất: bao gồm trang thiết bị phục vụ giảng dạy lý thuyết, các xưởng thực hành, các phòng thí nghiệm phục vụ cho công tác đào tạo.

CÔNG KHAI VỀ CHUẨN ĐẦU RA ĐỐI VỚI SINH VIÊN

(24/03/2010)

Đối với sinh viên sau tốt nghiệp ra trường kèm theo quyết định số: 256/QĐ - CĐCN&XD.

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP VÀ XÂY DỰNG
Phương Đông - Uông Bí - Quảng Ninh
Điện thoại: 02033.854497 - Fax:02033.854302
Email: cdcnxd@cic.edu.vn - cdcnxdub@cic.edu.vn
Ghi rõ nguồn "www.cic.edu.vn" khi phát hành thông tin từ website.