Trang chủ
Hotline: Văn phòng (02033.854497) - Ban tuyển sinh (02033.851240 hoặc 02033.6289225)

Quy chế đào tạo Tín chỉ

(12/04/2010)

Ban hành kèm theo Quyết định số: 242/QĐ - TCĐCN&XD ngày 15 tháng 3 năm 2010.

Quy định về việc cấp, xác nhận kết quả học tập cho HSSV

(06/06/2009)

( Ban hành theo Quyết định số: 355/QĐ-TCĐCN&XD ngày21 tháng 04 năm 2009 của Hiệu trưởng trường cao đẳng Công nghiệp và XD )

Quy định về việc cấp phát văn bằng, chứng chỉ

(06/06/2009)

( Ban hành theo Quyết định số:354 /QĐ-TCĐCN&XD ngày 21 tháng 04 năm 2009 của Hiệu trưởng trường cao đẳng Công nghiệp và XD )

Quy định về các hình thức thi áp dụng tại trường Cao đẳng Công nghiệp&Xây dựng

(06/06/2009)

( Ban hành theo Quyết định số: 409 /QĐ-TCĐCN&XD ngày 08 tháng05 năm 2009 của Hiệu trưởng trường cao đẳng Công nghiệp và XD )

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP VÀ XÂY DỰNG
Phương Đông - Uông Bí - Quảng Ninh
Điện thoại: 02033.854497 - Fax:02033.854302
Email: cdcnxd@cic.edu.vn - cdcnxdub@cic.edu.vn
Ghi rõ nguồn "www.cic.edu.vn" khi phát hành thông tin từ website.