SƠ ĐỒ CƠ CẤU TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG NHÀ TRƯỜNG

 

SƠ ĐỒ CƠ CẤU TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG NHÀ TRƯỜNG

 

 

CÁC PHÒNG, KHOA, ĐƠN VỊ

 

 

   TT

   Đơn vị

   Họ và tên

 Năm sinh

 Chức vụ

      Điện thoại, Email

1

Ban

Giám

hiệu

TS. Đỗ Minh Chiến

1980

Bí thư đảng ủy

 Hiệu trưởng

0904836679

dominhchien@cic.edu.vn

ThS. Lê Văn Lợi

1974

Phó Bí thư Đảng ủy

Phó Hiệu trưởng

0912439686

levanloi@cic.edu.vn

ThS. Nguyễn Văn Tuấn

1964

Phó Hiệu trưởng

0902136118

nguyenvantuan@cic.edu.vn

Hoàng Minh Hải   Phó Hiệu trưởng    

2

Phòng TCHC

ThS. Thái Thanh Phú

1978

Trưởng phòng

0989335809

phutt@cic.edu.vn

3

Phòng Đào tạo

ThS. Nguyễn Thanh Tuấn

1970

Trưởng phòng

0942111368

nguyenthanhtuan@cic.edu.vn

ThS. Lê Tuấn Đạt

1971

Phó Trưởng phòng

0906089082

letuandat@cic.edi.vn

4

Phòng Tài chính

ThS. Lê Ngọc Minh

1962

Trưởng phòng

0912903293

lengocminh@cic.edu.vn

ThS. Nguyễn Thị Thu Hà

1980

Phó Trưởng phòng

0943979329

nguyenthithuha@cic.edu.vn

4

Phòng Xây dựng cơ bản

ThS. Nguyễn Văn Dương

1970

Trưởng phòng

0984314226

nguyenvanduong@cic.edu.vn

ThS. Nguyễn Nam Phong

1969

Phó Trưởng phòng

0906154067

nguyennamphong@cic.deu.vn

6

Phòng NCKH

TS. Hoàng Minh Thuận

1979

Trưởng phòng

0904116189

hoangminhthuan@cic.edu.vn

7

Phòng CT HSSV

ThS. Nguyễn Huy Phương

1968

Trưởng phòng

0984232689

nguyenhuyphuong@cic.edu.vn

8

Phòng Thí nghiệm VLXD

 LAS-XD29

TS. Nguyễn Công Lý

1980

Trưởng phòng

0917378789

nguyencongly@cic.edu.vn

9

Ban Tuyển sinh

ThS. Vũ Quốc Toàn

1981

Trưởng ban

0912210708

vuquoctoan@cic.edu.vn

10

Khoa Điện, Điện tử

ThS. Nguyễn Tuấn Khanh

1972

Trưởng khoa

0904370604

nguyentuankhanh@cic.edu.vn

ThS: Phạm Văn Khiên

 

Phó Trưởng khoa

0385.112246

phamvankhien@cic.edu.vn

11

Khoa Động lực và VHTB cơ giới

ThS. Phùng Văn Khương

1966

Trưởng khoa

0904191797

phungvankhuong@cic.edu.vn

12

Khoa Xây dựng

Trần Minh Quang

1969

Phó Trưởng khoa

Phụ trách

0904480636

tranminhquang@cic.edu.vn

13

Khoa Kinh tế

ThS. Hoàng Thị Nguyên

1983

Trưởng khoa

0985105069

hoangthinguyen@cic.edu.vn

14

Khoa Kỹ thuật mỏ

ThS. Đỗ Trọng Tiến

1982

Phó Trưởng khoa

Phụ trách

0904125209

dotrongtien@cic.edu.vn

15

Khoa Cơ khí

ThS. Hoàng Việt Nam

1980

Trưởng khoa

0979334182

hoangvietnam@cic.edu.vn

16

Trung tâm ĐT

TS. Phan Đắc Yến

1964

Giám đốc

0979379785

phandacyen@cic.edu.vn

ThS. Nguyễn Trọng Đại

1962

Phó Giám đốc

0902528386

nguyentrongdai@cic.edu.vn

17

Trung tâm Đào tạo, SHLX

Hoàng Văn Khiêm

1965

Giám đốc

0904304569

hoangvankhiem@cic.edu.vn

Vũ Tiến Hùng

1971

Phó Giám đốc

0905540802

Phạm Xuân Thủy

1971

Phó Giám đốc

0902208898

18

TT Ứng dụng CN Ôtô

ThS. Hoàng Văn Điền

1971

Giám đốc

0904308219

hoangvandien@cic.edu.vn

19

Đội Sản xuất Dịch vụ

Bùi Công Hồng

1976

Phụ trách đội

01666507502

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIN TỨC - SỰ KIỆN

Xem thêm...

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP VÀ XÂY DỰNG

Trụ sở chính: Số 54 - Khu Liên Phương - P. Phương Đông - TP Uông Bí - Tỉnh Quảng Ninh

Điện thoại: 02033.854497 - Fax:02033.854302

Địa điểm đào tạo số 01: Phường Hà Phong - TP Hạ Long - Tỉnh Quảng Ninh

Địa điểm đào tạo số 02: Nguyễn Văn Trỗi - P. Cẩm Thủy - TP Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh

Điện thoại: 02033.862091 - 02033.969661 - Fax:02033.864950

Email: cdcnxd@cic.edu.vn - cdcnxdub@cic.edu.vn

TAG BÀI VIẾT

BẢN ĐỒ CHỈ DẪN

PAGE FACEBOOK