SƠ ĐỒ CƠ CẤU TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG NHÀ TRƯỜNG

 

SƠ ĐỒ CƠ CẤU TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG NHÀ TRƯỜNG

 

CƠ CẤU TỔ CHỨC BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ TRƯỜNG

KHÓA XIV (NHIỆM KỲ 2015- 2020)

 

 
Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 – 2020
 

DANH SÁCH BCH ĐẢNG BỘ

Nhiệm kỳ 2015-2020

 

TT

Họ và tên

Năm sinh

Chức vụ chính quyền, Đơn vị

Chức vụ BCH

1

TS. Đỗ Minh Chiến

1980

Phó Hiệu trưởng

phụ trách

UVBTV

Bí thư

2

ThS. Lê Văn Lợi

1974

Phó Hiệu trưởng

UVBTV

Phó Bí thư

3

ThS. Nguyễn Văn Tuấn

1964

Giám đốc

Trung tâm Đào tạo

UVBTV

4

ThS. Nguyễn Văn Dương

1970

Trưởng phòng

Phòng XDCB

UVBCH

5

ThS. Lê Ngọc Minh

1962

Trưởng phòng

Phòng Tài chính

UVBCH

6

ThS. Hoàng Thị Nguyên

1983

Trưởng khoa

Khoa Kinh tế

UVBCH

7

ThS. Thái Thanh Phú

1978

P. Trưởng phòng

Phòng TCHC

UVBCH

8

ThS. Nguyễn Thanh Tuấn

1970

Trưởng phòng

Phòng Đào tạo

UVBCH

9

TS. Phan Đắc Yến

1964

Trưởng khoa

Khoa Điện, Điện tử

UVBCH

 

DANH SÁCH BCH CÔNG ĐOÀN

Nhiệm kỳ 2017-2022

 

TT

Họ và tên

Năm sinh

Chức vụ chính quyền, Đơn vị

Chức vụ BCH

1

ThS. Nguyễn Văn Dương

1970

Trưởng phòng

Phòng XDCB

UVBTV

Chủ tịch

2

ThS. Nguyễn Thanh Tuấn

1970

Trưởng phòng

Phòng Đào tạo

UVBTV

Phó Chủ tịch

3

TS. Hoàng Minh Thuận

1979

Trưởng phòng

Phòng NCKH

UVBTV

CN Ủy ban KT

4

ThS. Nguyễn Thị Thu Hà

1980

P.Trưởng phòng

Phòng Tài chính

UVBCH

Trưởng ban nữ công

5

ThS. Thái Thanh Phú

1978

P.Trưởng phòng

Phòng TCHC

UVBCH

6

ThS. Bùi Thị Mai Anh

1979

Giảng viên

Khoa Kinh tế

UVBCH

7

Nguyễn Thị Thu Thủy

1981

Giáo viên

Trung tâm ĐT

UVBCH

8

Vũ Tiến Hùng

1971

P. Giám đốc

Trung tâm ĐT-SHLX

UVBCH

9

Đỗ Duy Khanh

1988

Giáo viên

Khoa Cơ khí

UVBCH

 

DANH SÁCH BCH ĐOÀN THANH NIÊN

Nhiệm kỳ 2017-2019

 

TT

Họ và tên

Năm sinh

Chức vụ, Đơn vị

Chức vụ

1

Vũ Quốc Toàn

1981

Trưởng ban Tuyển sinh

UVBTV

Bí thư

2

Đỗ Duy Khanh

1988

Giáo viên Khoa Cơ khí

UVBTV

Phó Bí thư

3

Vũ Kim Diến

1989

Nhân viên Phòng XD Cơ bản

UVBTV

4

Hà Minh Hải

1987

Nhân viên Trung tâm ĐT&SHLX

UVBTV

5

Trương Thị Huệ

1989

Giáo viên Trung tâm Đào tạo

UVBTV

6

Nguyễn Duy Linh

1987

Giảng viên Khoa Điện

UVBCH

7

Trần Thị Thùy Mai

1988

Giáo viên Khoa Kinh tế

UVBCH

8

Nguyễn Xuân Sơn

1987

Nhân viên Phòng CTHSSV

UVBCH

9

Trương Văn Toản

1984

Giảng viên Khoa Động lực

UVBCH

10

Nguyễn Văn Tư

1987

Giáo viên Khoa Xây dựng

UVBCH

11

Nguyễn Tiến Thành

1988

Nhân viên Phòng tài chính

UVBCH

12

Đặng Đình Chiều

1998

Chi Đoàn TCN CGKL K43

UVBCH

13

Bùi Quang Đạt

1998

Chi Đoàn CĐ ô tô K11

UVBCH

14

Nguyễn Thị Thanh Mai

2001

Chi Đoàn 10A

UVBCH

15

Nguyễn Văn Tiến

1994

Chi Đoàn CĐ KTĐ K11

UVBCH

 

 

DANH SÁCH BCH HỘI CỰU CHIẾN BINH

 Nhiệm kỳ 2017-2022

 

TT

Họ và tên

Ngày sinh

Chức vụ chính quyền, Đơn vị

Chức vụ

1

ThS. Phùng Văn Khương

1966

Trưởng khoa

Khoa Động lực và VHTBCG

Chủ tịch

2

ThS. Nguyễn Văn Dương

1970

Trưởng phòng

Phòng XDCB

Ủy viên

3

KS. Hoàng Văn Khiêm

1965

Giám đốc

Trung tâm Đào tạo, SHLX

Ủy viên

 

CÁC PHÒNG, KHOA, ĐƠN VỊ

 

    TT

                      Đơn vị

                     Họ và tên

Năm sinh

                  Chức vụ

                  Điện thoại, Email

1

Ban Giám hiệu

TS. Đỗ Minh Chiến

1980

Bí thư đảng ủy

P. Hiệu trưởng phụ trách

0904836679

dominhchien@cic.edu.vn

ThS. Lê Văn Lợi

1974

Bí thư Đảng ủy

Phó Hiệu trưởng

0912439686

levanloi@cic.edu.vn

2

Phòng Tổ chức hành chính

ThS. Đào Minh Toàn

1958

Trưởng phòng

0904445540

daominhtoan@cic.edu.vn

ThS. Thái Thanh Phú

1978

Phó Trưởng phòng

0989335809

phutt@cic.edu.vn

3

Phòng Đào tạo

ThS. Nguyễn Thanh Tuấn

1970

Trưởng phòng

0942111368

nguyenthanhtuan@cic.edu.vn

ThS. Lê Tuấn Đạt

1971

Phó Trưởng phòng

0906089082

letuandat@cic.edi.vn

4

Phòng Tài chính

ThS. Lê Ngọc Minh

1962

Trưởng phòng

0912903293

lengocminh@cic.edu.vn

ThS. Nguyễn Thị Thu Hà

1980

Phó Trưởng phòng

0943979329

nguyenthithuha@cic.edu.vn

4

Phòng Xây dựng cơ bản

ThS. Nguyễn Văn Dương

1970

Trưởng phòng

0984314226

nguyenvanduong@cic.edu.vn

ThS. Nguyễn Nam Phong

1969

Phó Trưởng phòng

0906154067

nguyennamphong@cic.deu.vn

6

Phòng NCKH

TS. Hoàng Minh Thuận

1979

Trưởng phòng

0904116189

hoangminhthuan@cic.edu.vn

7

Phòng CT HSSV

ThS. Nguyễn Huy Phương

1968

Trưởng phòng

0984232689

nguyenhuyphuong@cic.edu.vn

8

Phòng Thí nghiệm VLXD

 LAS-XD29

TS. Nguyễn Công Lý

1980

Trưởng phòng

0917378789

nguyencongly@cic.edu.vn

9

Ban Tuyển sinh

ThS. Vũ Quốc Toàn

1981

Trưởng ban

0912210708

vuquoctoan@cic.edu.vn

10

Khoa Điện, Điện tử

TS. Phan Đắc Yến

1964

Trưởng khoa

0979379785

phandacyen@cic.edu.vn

ThS. Nguyễn Tuấn Khanh

1972

Phó Trưởng khoa

0904370604

nguyentuankhanh@cic.edu.vn

11

Khoa Động lực và VHTB cơ giới

ThS. Phùng Văn Khương

1966

Trưởng khoa

0904191797

phungvankhuong@cic.edu.vn

12

Khoa Xây dựng

ThS. Nguyễn Viết Hiện

1984

Phó Trưởng khoa

Phụ trách

0977588088

ks.nguyenviethien@gmail.com

13

Khoa Kinh tế

ThS. Hoàng Thị Nguyên

1983

Trưởng khoa

0985105069

hoangthinguyen@cic.edu.vn

14

Khoa Kỹ thuật mỏ

ThS. Đỗ Trọng Tiến

1982

Phó Trưởng khoa

Phụ trách

0904125209

dotrongtien@cic.edu.vn

15

Khoa Cơ khí

ThS. Hoàng Việt Nam

1980

Phó Trưởng khoa

Phụ trách

0979334182

hoangvietnam@cic.edu.vn

16

Trung tâm Đào tạo

ThS. Nguyễn Văn Tuấn

1964

Giám đốc

0902136118

nguyenvantuan@cic.edu.vn

ThS. Nguyễn Trọng Đại

1962

Phó Giám đốc

0902528386

nguyentrongdai@cic.edu.vn

17

Trung tâm Đào tạo, SHLX

Hoàng Văn Khiêm

1965

Giám đốc

0904304569

hoangvankhiem@cic.edu.vn

Trần Minh Quang

1969

Phó Giám đốc

0904480636

Vũ Tiến Hùng

1971

Phó Giám đốc

0905540802

18

TT Ứng dụng CN Ôtô

ThS. Hoàng Văn Điền

1971

Giám đốc

0904308219

hoangvandien@cic.edu.vn

19

Đội Sản xuất Dịch vụ

Bùi Công Hồng

1976

Phụ trách đội

01666507502

 

 

 

TIN TỨC - SỰ KIỆN

Xem thêm...

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP VÀ XÂY DỰNG

Trụ sở chính: Phường Phương Đông - TP Uông Bí - Tỉnh Quảng Ninh

Cơ sở 2: Phường Hà Phong - TP Hạ Long - Tỉnh Quảng Ninh

Điện thoại: 02033.854497 - Fax:02033.854302

Email: cdcnxd@cic.edu.vn - cdcnxdub@cic.edu.vn

TAG BÀI VIẾT

BẢN ĐỒ CHỈ DẪN

PAGE FACEBOOK