Đảng bộ

 BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ TRƯỜNG

KHÓA XIV (NHIỆM KỲ 2015- 2020)

 

 

 

 
 

DANH SÁCH BCH ĐẢNG BỘ

Nhiệm kỳ 2015-2020

 

TT

Họ và tên

Năm sinh

Chức vụ chính quyền, Đơn vị

Chức vụ BCH

1

TS. Đỗ Minh Chiến

1980

 Hiệu trưởng

 

UVBTV

Bí thư

2

ThS. Lê Văn Lợi

1974

Phó Hiệu trưởng

UVBTV

Phó Bí thư

3

ThS. Nguyễn Văn Tuấn

1964

Phó Hiệu trưởng

UVBTV

4

ThS. Nguyễn Văn Dương

1970

Trưởng phòng

Phòng XDCB

UVBCH

5

ThS. Lê Ngọc Minh

1962

Trưởng phòng

Phòng Tài chính

UVBCH

6

ThS. Hoàng Thị Nguyên

1983

Trưởng khoa

Khoa Kinh tế

UVBCH

7

ThS. Thái Thanh Phú

1978

Trưởng phòng

Phòng TCHC

UVBCH

8

ThS. Nguyễn Thanh Tuấn

1970

Trưởng phòng

Phòng Đào tạo

UVBCH

9

TS. Phan Đắc Yến

1964

Giám đốc TTĐT

UVBCH

TIN TỨC - SỰ KIỆN

Xem thêm...

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP VÀ XÂY DỰNG

Trụ sở chính: Phường Phương Đông - TP Uông Bí - Tỉnh Quảng Ninh

Cơ sở 2: Phường Hà Phong - TP Hạ Long - Tỉnh Quảng Ninh

Điện thoại: 02033.854497 - Fax:02033.854302

Email: cdcnxd@cic.edu.vn - cdcnxdub@cic.edu.vn

TAG BÀI VIẾT

BẢN ĐỒ CHỈ DẪN

PAGE FACEBOOK