Trang chủ
Hotline: Văn phòng (033.3854497) - Ban tuyển sinh (033.3851240 hoặc 033.6289225). Trực tuyến: ts.ccx03@yahoo.com.vn   ts.ccx02@yahoo.com.
 (13/12/2015)-  Thời khóa biểu tuần 20 năm học 2015-2016

Thời khóa biểu tuần 20 năm học 2015-2016

(13/12/2015)

Thời gian từ 14 tháng 12 đến 19 tháng 12 năm 2015

 (05/12/2015)-  Thời khóa biểu tuần 19 năm học 2015-2016

Thời khóa biểu tuần 19 năm học 2015-2016

(05/12/2015)

Thời gian từ 07 tháng 12 đến 12 tháng 12 năm 2015

 (28/11/2015)-  Thời khóa biểu tuần 18 năm học 2015-2016

Thời khóa biểu tuần 18 năm học 2015-2016

(28/11/2015)

Thời gian từ 30 tháng 11 đến 05 tháng 12 năm 2015

 (21/11/2015)-  Thời khóa biểu tuần 17 năm học 2015-2016

Thời khóa biểu tuần 17 năm học 2015-2016

(21/11/2015)

Thời gian từ 23 tháng 11 đến 28 tháng 11 năm 2015

 (14/11/2015)-  Thời khóa biểu tuần 16 năm học 2015-2016

Thời khóa biểu tuần 16 năm học 2015-2016

(14/11/2015)

Thời gian từ 16 tháng 11 đến 21 tháng 11 năm 2015

 (07/11/2015)-  Thời khóa biểu tuần 15 năm học 2015-2016

Thời khóa biểu tuần 15 năm học 2015-2016

(07/11/2015)

Thời gian từ 09 tháng 11 đến 14 tháng 11 năm 2015

 (31/10/2015)-  Thời khóa biểu tuần 14 năm học 2015-2016

Thời khóa biểu tuần 14 năm học 2015-2016

(31/10/2015)

Thời gian từ 02 tháng 11 đến 07 tháng 11 năm 2015

 (25/10/2015)-  Thời khóa biểu tuần 13 năm học 2015-2016

Thời khóa biểu tuần 13 năm học 2015-2016

(25/10/2015)

Thời gian từ 26 tháng 10 đến 31 tháng 10 năm 2015

 (17/10/2015)-  Thời khóa biểu tuần 12 năm học 2015-2016

Thời khóa biểu tuần 12 năm học 2015-2016

(17/10/2015)

Thời gian từ 19 tháng 10 đến 24 tháng 10 năm 2015

 (10/10/2015)-  Thời khóa biểu tuần 11 năm học 2015-2016

Thời khóa biểu tuần 11 năm học 2015-2016

(10/10/2015)

Thời khóa biểu từ 12 tháng 10 đến 18 tháng 10 năm 2015

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP VÀ XÂY DỰNG
Phương Đông - Uông Bí - Quảng Ninh
Điện thoại: 033.3854497 - Fax:033.3854302
Email: cdcnxd@cic.edu.vn - cdcnxdub@cic.edu.vn
Ghi rõ nguồn "www.cic.edu.vn" khi phát hành thông tin từ website.