Trang chủ
Hotline: Văn phòng (033.3854497) - Ban tuyển sinh (033.3851240 hoặc 033.6289225). Trực tuyến: ts.ccx03@yahoo.com.vn   ts.ccx02@yahoo.com.
 (13/03/2015)- Thời khóa biểu tuần 34 năm học 2014-2015

Thời khóa biểu tuần 34 năm học 2014-2015

(13/03/2015)

Thời khóa biểu Khoa Kinh tế từ 16 tháng 3 đến 22 háng 3 năm 2015

 (07/03/2015)-  Thời khóa biểu tuần 33 năm học 2014-2015

Thời khóa biểu tuần 33 năm học 2014-2015

(07/03/2015)

Thời gian từ ngày 09 tháng 3 đến ngày 14 tháng 3 năm 2015

 (27/02/2015)-  Thời khóa biểu tuần 32 năm học 2014-2015

Thời khóa biểu tuần 32 năm học 2014-2015

(27/02/2015)

Thời gian từ ngày 02 tháng 3 đến ngày 07 tháng 3 năm 2015

 (07/02/2015)-  Thời khóa biểu tuần 29 năm học 2014-2015

Thời khóa biểu tuần 29 năm học 2014-2015

(07/02/2015)

Thời gian từ ngày 9 tháng 2 đến ngày 14 tháng 2 năm 2015

 (30/01/2015)-  Thời khóa biểu tuần 28 năm học 2014-2015

Thời khóa biểu tuần 28 năm học 2014-2015

(30/01/2015)

Thời gian từ ngày 02 tháng 2 đến ngày 07 tháng 2 năm 2015

 (23/01/2015)-  Thời khóa biểu tuần 27 năm học 2014-2015

Thời khóa biểu tuần 27 năm học 2014-2015

(23/01/2015)

Thời gian từ ngày 26 tháng 1 đến ngày 31 tháng 1 năm 2015

 (17/01/2015)-  Thời khóa biểu tuần 26 năm học 2014-2015

Thời khóa biểu tuần 26 năm học 2014-2015

(17/01/2015)

Thời gian từ ngày 19 tháng 1 đến ngày 24 tháng 1 năm 2015

 (09/01/2015)-  Thời khóa biểu tuần 25 năm học 2014-2015

Thời khóa biểu tuần 25 năm học 2014-2015

(09/01/2015)

Thời gian từ ngày 12 tháng 1 đến ngày 17 tháng 1 năm 2015

 (07/01/2015)- Thời khóa biểu tuần 24 năm học 2014-2015

Thời khóa biểu tuần 24 năm học 2014-2015

(07/01/2015)

Thời gian từ ngày 5 tháng 1 đến ngày 10 tháng 1 năm 2015

 (20/12/2014)-  Thời khóa biểu tuần 22 năm học 2014-2015

Thời khóa biểu tuần 22 năm học 2014-2015

(20/12/2014)

Thời gian từ ngày 22 tháng 12 đến ngày 27 tháng 12 năm 2014

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP VÀ XÂY DỰNG
Phương Đông - Uông Bí - Quảng Ninh
Điện thoại: 033.3854497 - Fax:033.3854302
Email: cdcnxd@cic.edu.vn - cdcnxdub@cic.edu.vn
Ghi rõ nguồn "www.cic.edu.vn" khi phát hành thông tin từ website.