Trang chủ
Hotline: Văn phòng (02033.854497) - Ban tuyển sinh (02033.851240 hoặc 02033.6289225)
 (10/09/2016)- Thời khóa biểu tuần 07 năm học 2016-2017

Thời khóa biểu tuần 07 năm học 2016-2017

(10/09/2016)

Từ ngày 12 tháng 9 năm 2016 đến ngày 17 tháng 9 năm 2016

 (03/09/2016)- Thời khóa biểu tuần 06 năm học 2016-2017

Thời khóa biểu tuần 06 năm học 2016-2017

(03/09/2016)

Từ ngày 05 tháng 9 năm 2016 đến ngày 10 tháng 9 năm 2016

 (27/08/2016)- Thời khóa biểu tuần 05 năm học 2016-2017

Thời khóa biểu tuần 05 năm học 2016-2017

(27/08/2016)

Từ ngày 29 tháng 8 năm 2016 đến ngày 03 tháng 9 năm 2016

 (20/08/2016)- Thời khóa biểu tuần 04 năm học 2016-2017

Thời khóa biểu tuần 04 năm học 2016-2017

(20/08/2016)

Từ ngày 22 tháng 8 năm 2016 đến ngày 26 tháng 8 năm 2016

 (13/08/2016)- Thời khóa biểu tuần 03 năm học 2016-2017

Thời khóa biểu tuần 03 năm học 2016-2017

(13/08/2016)

Từ ngày 15 tháng 8 năm 2016 đến ngày 19 tháng 8 năm 2016

 (07/08/2016)- Thời khóa biểu tuần 02 năm học 2016-2017

Thời khóa biểu tuần 02 năm học 2016-2017

(07/08/2016)

Từ ngày 08 tháng 8 năm 2016 đến ngày 13 tháng 8 năm 2016

 (19/06/2016)- Thời khóa biểu tuần 47 năm học 2015-2016

Thời khóa biểu tuần 47 năm học 2015-2016

(19/06/2016)

Từ ngày 20 tháng 6 năm 2016 đến ngày 24 tháng 6 năm 2016

 (10/06/2016)- Thời khóa biểu tuần 46 năm học 2015-2016

Thời khóa biểu tuần 46 năm học 2015-2016

(10/06/2016)

Từ ngày 13 tháng 6 năm 2016 đến ngày 18 tháng 6 năm 2016

 (03/06/2016)- Thời khóa biểu tuần 45 năm học 2015-2016

Thời khóa biểu tuần 45 năm học 2015-2016

(03/06/2016)

Từ ngày 06 tháng 06 năm 2016 đến ngày 12 tháng 6 năm 2016

 (27/05/2016)- Thời khóa biểu tuần 44 năm học 2015-2016

Thời khóa biểu tuần 44 năm học 2015-2016

(27/05/2016)

Từ ngày 30 tháng 5 năm 2016 đến ngày 04 tháng 6 năm 2016

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP VÀ XÂY DỰNG
Phương Đông - Uông Bí - Quảng Ninh
Điện thoại: 02033.854497 - Fax:02033.854302
Email: cdcnxd@cic.edu.vn - cdcnxdub@cic.edu.vn
Ghi rõ nguồn "www.cic.edu.vn" khi phát hành thông tin từ website.