Trang chủ
Hotline: Văn phòng (033.3854497) - Ban tuyển sinh (033.3851240 hoặc 033.6289225). Trực tuyến: ts.ccx03@yahoo.com.vn   ts.ccx02@yahoo.com.
 (21/08/2015)-  Thời khóa biểu tuần 04 năm học 2015-2016

Thời khóa biểu tuần 04 năm học 2015-2016

(21/08/2015)

Thời khóa biểu từ 24 tháng 8 đến 29 tháng 8 năm 2015

 (15/08/2015)-  Thời khóa biểu tuần 03 năm học 2015-2016

Thời khóa biểu tuần 03 năm học 2015-2016

(15/08/2015)

Thời khóa biểu từ 17 tháng 8 đến 22 tháng 8 năm 2015

 (08/08/2015)-  Thời khóa biểu tuần 02 năm học 2015-2016

Thời khóa biểu tuần 02 năm học 2015-2016

(08/08/2015)

Thời khóa biểu từ 10 tháng 8 đến 15 tháng 8 năm 2015

 (20/06/2015)-  Thời khóa biểu tuần 48 năm học 2014-2015

Thời khóa biểu tuần 48 năm học 2014-2015

(20/06/2015)

Thời khóa biểu từ 22 tháng 6 đến 27 tháng 6 năm 2015

 (13/06/2015)-  Thời khóa biểu tuần 47 năm học 2014-2015

Thời khóa biểu tuần 47 năm học 2014-2015

(13/06/2015)

Thời khóa biểu từ 15 tháng 6 đến 20 tháng 6 năm 2015

 (05/06/2015)-  Thời khóa biểu tuần 46 năm học 2014-2015

Thời khóa biểu tuần 46 năm học 2014-2015

(05/06/2015)

Thời khóa biểu từ 8 tháng 6 đến 13 tháng 6 năm 2015

 (30/05/2015)-  Thời khóa biểu tuần 45 năm học 2014-2015

Thời khóa biểu tuần 45 năm học 2014-2015

(30/05/2015)

Thời khóa biểu từ 01 tháng 6 đến 06 tháng 6 năm 2015

 (22/05/2015)-  Thời khóa biểu tuần 44 năm học 2014-2015

Thời khóa biểu tuần 44 năm học 2014-2015

(22/05/2015)

Thời khóa biểu từ 25 tháng 5 đến 30 tháng 5 năm 2015

 (16/05/2015)-  Thời khóa biểu tuần 43 năm học 2014-2015

Thời khóa biểu tuần 43 năm học 2014-2015

(16/05/2015)

Thời khóa biểu từ 18 tháng 5 đến 23 tháng 5 năm 2015

 (09/05/2015)-  Thời khóa biểu tuần 42 năm học 2014-2015

Thời khóa biểu tuần 42 năm học 2014-2015

(09/05/2015)

Thời khóa biểu từ 11 tháng 5 đến 16 tháng 5 năm 2015

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP VÀ XÂY DỰNG
Phương Đông - Uông Bí - Quảng Ninh
Điện thoại: 033.3854497 - Fax:033.3854302
Email: cdcnxd@cic.edu.vn - cdcnxdub@cic.edu.vn
Ghi rõ nguồn "www.cic.edu.vn" khi phát hành thông tin từ website.