Trang chủ
Hotline: Văn phòng (033.3854497) - Ban tuyển sinh (033.3851240 hoặc 033.6289225). Trực tuyến: ts.ccx03@yahoo.com.vn   ts.ccx02@yahoo.com.
 (27/05/2016)- Thời khóa biểu tuần 44 năm học 2015-2016

Thời khóa biểu tuần 44 năm học 2015-2016

(27/05/2016)

Từ ngày 30 tháng 5 năm 2016 đến ngày 04 tháng 6 năm 2016

 (21/05/2016)-  Thời khóa biểu tuần 43 năm học 2015-2016 ./.

Thời khóa biểu tuần 43 năm học 2015-2016 ./.

(21/05/2016)

Từ ngày 23 tháng 5 năm 2016 đến ngày 28 tháng 5 năm 2016

 (14/05/2016)-  Thời khóa biểu tuần 42 năm học 2015-2016 ./.

Thời khóa biểu tuần 42 năm học 2015-2016 ./.

(14/05/2016)

Từ ngày 16 tháng 5 năm 2016 đến ngày 21 tháng 5 năm 2016

 (07/05/2016)-  Thời khóa biểu tuần 41 năm học 2015-2016 ./.

Thời khóa biểu tuần 41 năm học 2015-2016 ./.

(07/05/2016)

Từ ngày 9 tháng 5 năm 2016 đến ngày 14 tháng 5 năm 2016

 (02/05/2016)- Thời khóa biểu tuần 40 năm học 2015-2016

Thời khóa biểu tuần 40 năm học 2015-2016

(02/05/2016)

Từ ngày 04 tháng 05 năm 2016 đến ngày 07 tháng 05 năm 2016

 (23/04/2016)- Thời khóa biểu tuần 39 năm học 2015-2016

Thời khóa biểu tuần 39 năm học 2015-2016

(23/04/2016)

Từ ngày 25 tháng 04 năm 2016 đến ngày 29 tháng 04 năm 2016

 (18/04/2016)- Thời khóa biểu tuần 38 năm học 2015-2016

Thời khóa biểu tuần 38 năm học 2015-2016

(18/04/2016)

Từ ngày 19 tháng 04 năm 2016 đến ngày 24 tháng 04 năm 2016

 (08/04/2016)-  Thời khóa biểu tuần 37 năm học 2015-2016

Thời khóa biểu tuần 37 năm học 2015-2016

(08/04/2016)

Từ ngày 11 tháng 04 năm 2016 đến ngày 16 tháng 04 năm 2016

 (04/04/2016)-  Thời khóa biểu tuần 36 năm học 2015-2016

Thời khóa biểu tuần 36 năm học 2015-2016

(04/04/2016)

Từ ngày 04 tháng 04 năm 2016 đến ngày 09 tháng 04 năm 2016

 (27/03/2016)-  Thời khóa biểu tuần 35 năm học 2015-2016

Thời khóa biểu tuần 35 năm học 2015-2016

(27/03/2016)

Từ ngày 28 tháng 03 năm 2016 đến ngày 02 tháng 04 năm 2016

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP VÀ XÂY DỰNG
Phương Đông - Uông Bí - Quảng Ninh
Điện thoại: 033.3854497 - Fax:033.3854302
Email: cdcnxd@cic.edu.vn - cdcnxdub@cic.edu.vn
Ghi rõ nguồn "www.cic.edu.vn" khi phát hành thông tin từ website.