Hotline: Văn phòng (033.3854497) - Ban tuyển sinh (033.3851240 hoặc 033.6289225). Trực tuyến: ts.ccx03@yahoo.com.vn   ts.ccx02@yahoo.com.
 (19/06/2014)-  Thời khóa biểu tuần 48 năm học 2013-2014

Thời khóa biểu tuần 48 năm học 2013-2014

(19/06/2014)

Thời gian từ ngày 23 tháng 6 đến ngày 28 tháng 6 năm 2014

 (13/06/2014)-  Thời khóa biểu tuần 47 năm học 2013-2014

Thời khóa biểu tuần 47 năm học 2013-2014

(13/06/2014)

Thời gian từ ngày 16 tháng 6 đến ngày 21 tháng 6 năm 2014

 (04/06/2014)- Thời khóa biểu tuần 46 năm học 2013-2014

Thời khóa biểu tuần 46 năm học 2013-2014

(04/06/2014)

Thời khóa biểu Khoa kinh tế từ 09 đến 15 tháng 06 năm 2014

 (30/05/2014)- Thời khóa biểu tuần 45 năm học 2013-2014

Thời khóa biểu tuần 45 năm học 2013-2014

(30/05/2014)

Thời khóa biểu Khoa Kinh tế từ 02 tháng 6 đến 08 tháng 6 năm 2014

 (23/05/2014)-  Thời khóa biểu tuần 44 năm học 2013-2014

Thời khóa biểu tuần 44 năm học 2013-2014

(23/05/2014)

Thời gian từ ngày 26 tháng 5 đến ngày 31 tháng 5 năm 2014

 (16/05/2014)- Thời khóa biểu tuần 43 năm học 2013-2014

Thời khóa biểu tuần 43 năm học 2013-2014

(16/05/2014)

Thời gian từ ngày 19 tháng 5 đến ngày 24 tháng 5 năm 2014

 (09/05/2014)-  Thời khóa biểu tuần 42 năm học 2013-2014

Thời khóa biểu tuần 42 năm học 2013-2014

(09/05/2014)

Thời gian từ ngày 12 tháng 5 đến ngày 17 tháng 5 năm 2014

 (01/05/2014)-  Thời khóa biểu tuần 41 năm học 2013-2014

Thời khóa biểu tuần 41 năm học 2013-2014

(01/05/2014)

Thời gian từ ngày 05 tháng 5 đến ngày 10 tháng 5 năm 2014

 (26/04/2014)-  Thời khóa biểu tuần 40 năm học 2013-2014

Thời khóa biểu tuần 40 năm học 2013-2014

(26/04/2014)

Thời gian từ ngày 28 tháng 4 đến ngày 03 tháng 5 năm 2014

 (18/04/2014)-  Thời khóa biểu tuần 39 năm học 2013-2014

Thời khóa biểu tuần 39 năm học 2013-2014

(18/04/2014)

Thời gian từ ngày 21 tháng 4 đến ngày 26 tháng 4 năm 2014

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP VÀ XÂY DỰNG
Phương Đông - Uông Bí - Quảng Ninh
Điện thoại: 033.3854497 - Fax:033.3854302
Email: cdcnxd@cic.edu.vn - cdcnxdub@cic.edu.vn
Ghi rõ nguồn "www.cic.edu.vn" khi phát hành thông tin từ website.