Trang chủ
Hotline: Văn phòng (033.3854497) - Ban tuyển sinh (033.3851240 hoặc 033.6289225). Trực tuyến: ts.ccx03@yahoo.com.vn   ts.ccx02@yahoo.com.
 (17/10/2015)-  Thời khóa biểu tuần 12 năm học 2015-2016

Thời khóa biểu tuần 12 năm học 2015-2016

(17/10/2015)

Thời gian từ 19 tháng 10 đến 24 tháng 10 năm 2015

 (10/10/2015)-  Thời khóa biểu tuần 11 năm học 2015-2016

Thời khóa biểu tuần 11 năm học 2015-2016

(10/10/2015)

Thời khóa biểu từ 12 tháng 10 đến 18 tháng 10 năm 2015

 (03/10/2015)-  Thời khóa biểu tuần 10 năm học 2015-2016

Thời khóa biểu tuần 10 năm học 2015-2016

(03/10/2015)

Thời khóa biểu từ 05 tháng 10 đến 10 tháng 10 năm 2015

 (26/09/2015)-  Thời khóa biểu tuần 09 năm học 2015-2016

Thời khóa biểu tuần 09 năm học 2015-2016

(26/09/2015)

Thời khóa biểu từ 28 tháng 9 đến 03 tháng 10 năm 2015

 (19/09/2015)-  Thời khóa biểu tuần 08 năm học 2015-2016

Thời khóa biểu tuần 08 năm học 2015-2016

(19/09/2015)

Thời khóa biểu từ 21 tháng 9 đến 29 tháng 9 năm 2015

 (12/09/2015)-  Thời khóa biểu tuần 07 năm học 2015-2016

Thời khóa biểu tuần 07 năm học 2015-2016

(12/09/2015)

Thời khóa biểu từ 14 tháng 9 đến 19 tháng 9 năm 2015

 (05/09/2015)-  Thời khóa biểu tuần 06 năm học 2015-2016

Thời khóa biểu tuần 06 năm học 2015-2016

(05/09/2015)

Thời khóa biểu từ 7 tháng 9 đến 12 tháng 9 năm 2015

 (29/08/2015)-  Thời khóa biểu tuần 05 năm học 2015-2016

Thời khóa biểu tuần 05 năm học 2015-2016

(29/08/2015)

Thời khóa biểu từ 31 tháng 8 đến 05 tháng 9 năm 2015

 (21/08/2015)-  Thời khóa biểu tuần 04 năm học 2015-2016

Thời khóa biểu tuần 04 năm học 2015-2016

(21/08/2015)

Thời khóa biểu từ 24 tháng 8 đến 29 tháng 8 năm 2015

 (15/08/2015)-  Thời khóa biểu tuần 03 năm học 2015-2016

Thời khóa biểu tuần 03 năm học 2015-2016

(15/08/2015)

Thời khóa biểu từ 17 tháng 8 đến 22 tháng 8 năm 2015

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP VÀ XÂY DỰNG
Phương Đông - Uông Bí - Quảng Ninh
Điện thoại: 033.3854497 - Fax:033.3854302
Email: cdcnxd@cic.edu.vn - cdcnxdub@cic.edu.vn
Ghi rõ nguồn "www.cic.edu.vn" khi phát hành thông tin từ website.