Trang chủ
Hotline: Văn phòng (033.3854497) - Ban tuyển sinh (033.3851240 hoặc 033.6289225). Trực tuyến: ts.ccx03@yahoo.com.vn   ts.ccx02@yahoo.com.
 (09/05/2015)-  Thời khóa biểu tuần 42 năm học 2014-2015

Thời khóa biểu tuần 42 năm học 2014-2015

(09/05/2015)

Thời khóa biểu từ 11 tháng 5 đến 16 tháng 5 năm 2015

 (25/04/2015)-  Thời khóa biểu tuần 41 năm học 2014-2015

Thời khóa biểu tuần 41 năm học 2014-2015

(25/04/2015)

Thời khóa biểu từ 4 tháng 5 đến 9 tháng 5 năm 2015

 (18/04/2015)- Thời khóa biểu tuần 39 năm học 2014-2015

Thời khóa biểu tuần 39 năm học 2014-2015

(18/04/2015)

Thời khóa biểu từ 20 tháng 4 đến 25 tháng 4 năm 2015

 (10/04/2015)- Thời khóa biểu tuần 38 năm học 2014-2015

Thời khóa biểu tuần 38 năm học 2014-2015

(10/04/2015)

Thời khóa biểu từ 13 tháng 4 đến 18 tháng 4 năm 2015

 (03/04/2015)- Thời khóa biểu tuần 37 năm học 2014-2015

Thời khóa biểu tuần 37 năm học 2014-2015

(03/04/2015)

Thời khóa biểu từ 6 tháng 4 đến 11 tháng 4 năm 2015

 (28/03/2015)-  Thời khóa biểu tuần 36 năm học 2014-2015

Thời khóa biểu tuần 36 năm học 2014-2015

(28/03/2015)

Thời khóa biểu từ 30 tháng 3 đến 04 tháng 4 năm 2015

 (21/03/2015)-  Thời khóa biểu tuần 35 năm học 2014-2015

Thời khóa biểu tuần 35 năm học 2014-2015

(21/03/2015)

Thời khóa biểu từ 23 tháng 3 đến 28 tháng 3 năm 2015

 (13/03/2015)- Thời khóa biểu tuần 34 năm học 2014-2015

Thời khóa biểu tuần 34 năm học 2014-2015

(13/03/2015)

Thời khóa biểu Khoa Kinh tế từ 16 tháng 3 đến 22 háng 3 năm 2015

 (07/03/2015)-  Thời khóa biểu tuần 33 năm học 2014-2015

Thời khóa biểu tuần 33 năm học 2014-2015

(07/03/2015)

Thời gian từ ngày 09 tháng 3 đến ngày 14 tháng 3 năm 2015

 (27/02/2015)-  Thời khóa biểu tuần 32 năm học 2014-2015

Thời khóa biểu tuần 32 năm học 2014-2015

(27/02/2015)

Thời gian từ ngày 02 tháng 3 đến ngày 07 tháng 3 năm 2015

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP VÀ XÂY DỰNG
Phương Đông - Uông Bí - Quảng Ninh
Điện thoại: 033.3854497 - Fax:033.3854302
Email: cdcnxd@cic.edu.vn - cdcnxdub@cic.edu.vn
Ghi rõ nguồn "www.cic.edu.vn" khi phát hành thông tin từ website.