Hotline: Văn phòng (033.3854497) - Ban tuyển sinh (033.3851240 hoặc 033.6289225). Trực tuyến: ts.ccx03@yahoo.com.vn   ts.ccx02@yahoo.com.
 (30/01/2015)-  Thời khóa biểu tuần 28 năm học 2014-2015

Thời khóa biểu tuần 28 năm học 2014-2015

(30/01/2015)

Thời gian từ ngày 02 tháng 2 đến ngày 07 tháng 2 năm 2015

 (23/01/2015)-  Thời khóa biểu tuần 27 năm học 2014-2015

Thời khóa biểu tuần 27 năm học 2014-2015

(23/01/2015)

Thời gian từ ngày 26 tháng 1 đến ngày 31 tháng 1 năm 2015

 (17/01/2015)-  Thời khóa biểu tuần 26 năm học 2014-2015

Thời khóa biểu tuần 26 năm học 2014-2015

(17/01/2015)

Thời gian từ ngày 19 tháng 1 đến ngày 24 tháng 1 năm 2015

 (09/01/2015)-  Thời khóa biểu tuần 25 năm học 2014-2015

Thời khóa biểu tuần 25 năm học 2014-2015

(09/01/2015)

Thời gian từ ngày 12 tháng 1 đến ngày 17 tháng 1 năm 2015

 (07/01/2015)- Thời khóa biểu tuần 24 năm học 2014-2015

Thời khóa biểu tuần 24 năm học 2014-2015

(07/01/2015)

Thời gian từ ngày 5 tháng 1 đến ngày 10 tháng 1 năm 2015

 (20/12/2014)-  Thời khóa biểu tuần 22 năm học 2014-2015

Thời khóa biểu tuần 22 năm học 2014-2015

(20/12/2014)

Thời gian từ ngày 22 tháng 12 đến ngày 27 tháng 12 năm 2014

 (12/12/2014)-  Thời khóa biểu tuần 21 năm học 2014-2015

Thời khóa biểu tuần 21 năm học 2014-2015

(12/12/2014)

Thời gian từ ngày 15 tháng 12 đến ngày 20 tháng 12 năm 2014

 (05/12/2014)-  Thời khóa biểu tuần 20 năm học 2014-2015

Thời khóa biểu tuần 20 năm học 2014-2015

(05/12/2014)

Thời gian từ ngày 08 tháng 12 đến ngày 13 tháng 12 năm 2014

 (28/11/2014)-  Thời khóa biểu tuần 19 năm học 2014-2015

Thời khóa biểu tuần 19 năm học 2014-2015

(28/11/2014)

Thời gian từ ngày 01 tháng 12 đến ngày 06 tháng 12 năm 2014

 (22/11/2014)-  Thời khóa biểu tuần 18 năm học 2014-2015

Thời khóa biểu tuần 18 năm học 2014-2015

(22/11/2014)

Thời gian từ ngày 24 tháng 11 đến ngày 29 tháng 11 năm 2014

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP VÀ XÂY DỰNG
Phương Đông - Uông Bí - Quảng Ninh
Điện thoại: 033.3854497 - Fax:033.3854302
Email: cdcnxd@cic.edu.vn - cdcnxdub@cic.edu.vn
Ghi rõ nguồn "www.cic.edu.vn" khi phát hành thông tin từ website.