Trang chủ
Hotline: Văn phòng (033.3854497) - Ban tuyển sinh (033.3851240 hoặc 033.6289225). Trực tuyến: ts.ccx03@yahoo.com.vn   ts.ccx02@yahoo.com.
 (18/04/2016)- Thời khóa biểu tuần 38 năm học 2015-2016

Thời khóa biểu tuần 38 năm học 2015-2016

(18/04/2016)

Từ ngày 19 tháng 04 năm 2016 đến ngày 24 tháng 04 năm 2016

 (08/04/2016)-  Thời khóa biểu tuần 37 năm học 2015-2016

Thời khóa biểu tuần 37 năm học 2015-2016

(08/04/2016)

Từ ngày 11 tháng 04 năm 2016 đến ngày 16 tháng 04 năm 2016

 (04/04/2016)-  Thời khóa biểu tuần 36 năm học 2015-2016

Thời khóa biểu tuần 36 năm học 2015-2016

(04/04/2016)

Từ ngày 04 tháng 04 năm 2016 đến ngày 09 tháng 04 năm 2016

 (27/03/2016)-  Thời khóa biểu tuần 35 năm học 2015-2016

Thời khóa biểu tuần 35 năm học 2015-2016

(27/03/2016)

Từ ngày 28 tháng 03 năm 2016 đến ngày 02 tháng 04 năm 2016

 (20/03/2016)-  Thời khóa biểu tuần 34 năm học 2015-2016

Thời khóa biểu tuần 34 năm học 2015-2016

(20/03/2016)

Từ ngày 21 tháng 03 năm 2016 đến ngày 26 tháng 03 năm 2016

 (13/03/2016)-  Thời khóa biểu tuần 33 năm học 2015-2016

Thời khóa biểu tuần 33 năm học 2015-2016

(13/03/2016)

Từ ngày 14 tháng 03 năm 2016 đến ngày 19 tháng 03 năm 2016

 (06/03/2016)-  Thời khóa biểu tuần 32 năm học 2015-2016

Thời khóa biểu tuần 32 năm học 2015-2016

(06/03/2016)

Từ ngày 07 tháng 03 năm 2016 đến ngày 12 tháng 03 năm 2016

 (28/02/2016)-  Thời khóa biểu tuần 31 năm học 2015-2016

Thời khóa biểu tuần 31 năm học 2015-2016

(28/02/2016)

Từ ngày 29 tháng 02 năm 2016 đến ngày 05 tháng 03 năm 2016

 (20/02/2016)-  Thời khóa biểu tuần 30 năm học 2015-2016

Thời khóa biểu tuần 30 năm học 2015-2016

(20/02/2016)

Từ ngày 22 tháng 02 năm 2016 đến ngày 27 tháng 02 năm 2016

 (23/01/2016)- Thời khóa biểu tuần 26 năm học 2015-2016

Thời khóa biểu tuần 26 năm học 2015-2016

(23/01/2016)

Từ ngày 25 tháng 01 năm 2016 đến ngày 30 tháng 01 năm 2016

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP VÀ XÂY DỰNG
Phương Đông - Uông Bí - Quảng Ninh
Điện thoại: 033.3854497 - Fax:033.3854302
Email: cdcnxd@cic.edu.vn - cdcnxdub@cic.edu.vn
Ghi rõ nguồn "www.cic.edu.vn" khi phát hành thông tin từ website.