Hotline: Văn phòng (033.3854497) - Ban tuyển sinh (033.3851240 hoặc 033.6289225). Trực tuyến: ts.ccx03@yahoo.com.vn   ts.ccx02@yahoo.com.
 (07/03/2014)- Thời khóa biểu tuần 33 năm học 2013-2014

Thời khóa biểu tuần 33 năm học 2013-2014

(07/03/2014)

Thời gian từ ngày 10 tháng 3 đến ngày 15 tháng 3 năm 2014

 (28/02/2014)- Thời khóa biểu tuần 32 năm học 2013-2014

Thời khóa biểu tuần 32 năm học 2013-2014

(28/02/2014)

Thời gian Từ ngày 03 tháng 3 đến ngày 9 tháng 03 năm 2014

 (21/02/2014)-  Thời khóa biểu tuần 31 năm học 2013-2014

Thời khóa biểu tuần 31 năm học 2013-2014

(21/02/2014)

Thời gian từ ngày 24 tháng 02 đến ngày 01 tháng 03 năm 2014

 (14/02/2014)-  Thời khóa biểu tuần 30 năm học 2013-2014

Thời khóa biểu tuần 30 năm học 2013-2014

(14/02/2014)

Thời gian từ ngày 17 tháng 02 đến ngày 22 tháng 02 năm 2014

 (06/02/2014)- Thời khóa biểu tuần 29 năm học 2013-2014

Thời khóa biểu tuần 29 năm học 2013-2014

(06/02/2014)

Thời gian từ ngày 10 tháng 02 đến ngày 16 tháng 02 năm 2014

 (10/01/2014)-  Thời khóa biểu tuần 25 năm học 2013-2014

Thời khóa biểu tuần 25 năm học 2013-2014

(10/01/2014)

Thời gian từ ngày 13 tháng 01 đến ngày 18 tháng 01 năm 2014

 (04/01/2014)- Thời khóa biểu tuần 24 năm học 2013-2014

Thời khóa biểu tuần 24 năm học 2013-2014

(04/01/2014)

Thời gian từ ngày 6 tháng 1 năm 2014 đến ngày 11 tháng 01 năm 2014

 (27/12/2013)-  Thời khóa biểu tuần 23 năm học 2013-2014

Thời khóa biểu tuần 23 năm học 2013-2014

(27/12/2013)

Thời gian từ ngày 30 tháng 12 năm 2013 đến ngày 04 tháng 01 năm 2014

 (21/12/2013)- Thời khóa biểu tuần 22 năm học 2013-2014

Thời khóa biểu tuần 22 năm học 2013-2014

(21/12/2013)

Thời gian từ ngày 23 tháng 12 đến ngày 28 tháng 12 năm 2013

Thời khóa biểu tuần 21 năm học 2013-2014

(13/12/2013)

Thời gian từ ngày 16 tháng 12 đến ngày 21 tháng 12 năm 2013

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP VÀ XÂY DỰNG
Phương Đông - Uông Bí - Quảng Ninh
Điện thoại: 033.3854497 - Fax:033.3854302
Email: cdcnxd@cic.edu.vn - cdcnxdub@cic.edu.vn
Ghi rõ nguồn "www.cic.edu.vn" khi phát hành thông tin từ website.