Hotline: Văn phòng (033.3854497) - Ban tuyển sinh (033.3851240 hoặc 033.6289225). Trực tuyến: ts.ccx03@yahoo.com.vn   ts.ccx02@yahoo.com.
 (12/10/2014)- Thời khóa biểu tuần 12 năm học 2014-2015

Thời khóa biểu tuần 12 năm học 2014-2015

(12/10/2014)

Thời gian từ ngày 13 tháng 10 đến ngày 18 tháng 10 năm 2014

 (03/10/2014)-  Thời khóa biểu tuần 11 năm học 2014-2015

Thời khóa biểu tuần 11 năm học 2014-2015

(03/10/2014)

Thời gian từ ngày 06 tháng 10 đến ngày 11 tháng 10 năm 2014

 (28/09/2014)- Thời khóa biểu tuần 10 năm học 2014-2015

Thời khóa biểu tuần 10 năm học 2014-2015

(28/09/2014)

Thời gian từ ngày 29 tháng 9 đến ngày 03 tháng 10 năm 2014

 (20/09/2014)-  Thời khóa biểu tuần 09 năm học 2014-2015

Thời khóa biểu tuần 09 năm học 2014-2015

(20/09/2014)

Thời gian từ ngày 22 tháng 9 đến ngày 27 tháng 9 năm 2014

 (12/09/2014)- Thời khóa biểu tuần 08 năm học 2014-2015

Thời khóa biểu tuần 08 năm học 2014-2015

(12/09/2014)

Thời gian từ ngày 15 tháng 9 đến ngày 20 tháng 9 năm 2014

 (05/09/2014)- Thời khóa biểu tuần 07 năm học 2014-2015

Thời khóa biểu tuần 07 năm học 2014-2015

(05/09/2014)

Thời gian từ ngày 8 tháng 9 đến ngày 13 tháng 9 năm 2014

 (29/08/2014)- Thời khóa biểu tuần 06 năm học 2014-2015

Thời khóa biểu tuần 06 năm học 2014-2015

(29/08/2014)

Thời gian từ ngày 2 tháng 9 đến ngày 7 tháng 9 năm 2014

 (22/08/2014)-  Thời khóa biểu tuần 05 năm học 2014-2015

Thời khóa biểu tuần 05 năm học 2014-2015

(22/08/2014)

Thời gian từ ngày 25 tháng 8 đến ngày 30 tháng 8 năm 2014

 (16/08/2014)-  Thời khóa biểu tuần 04 năm học 2014-2015

Thời khóa biểu tuần 04 năm học 2014-2015

(16/08/2014)

Thời gian từ ngày 18 tháng 8 đến ngày 23 tháng 8 năm 2014

 (08/08/2014)-  Thời khóa biểu tuần 03 năm học 2014-2015

Thời khóa biểu tuần 03 năm học 2014-2015

(08/08/2014)

Thời gian từ ngày 11 tháng 8 đến ngày 16 tháng 8 năm 2014

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP VÀ XÂY DỰNG
Phương Đông - Uông Bí - Quảng Ninh
Điện thoại: 033.3854497 - Fax:033.3854302
Email: cdcnxd@cic.edu.vn - cdcnxdub@cic.edu.vn
Ghi rõ nguồn "www.cic.edu.vn" khi phát hành thông tin từ website.