Trang chủ
Hotline: Văn phòng (02033.854497) - Ban tuyển sinh (02033.851240 hoặc 02033.6289225)

Giới thiệu chung phòng NCKH

PHÒNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP - XÂY DỰNG

 Văn phòng làm việc:

            Tầng 4 - Nhà Hiệu bộ                               -       Email: Phongnckh@cic.edu.vn

 Tổ chức nhân sự 

  - TS. Hoàng Minh Thuận

 + Điện thoại: 0904 116 189     -      Email: hoangminhthuan@cic.edu.vn

   - ThS. Bùi Ngọc Huy

+ Điện thoại: 0989 695 030     -      Email: buingochuy@cic.edu.vn

  - Cử nhân Trần Thị Kim Cúc  

 + Điện thoại: 012 2830 2830  -   Email: tranthikimcuc@cic.edu.vn

  - Cử nhân Nguyễn Hải Yến       

+ Điện thoại: 0979 950 466 -  Email: nguyenhaiyen@cic.edu.vn

  - Cử nhân Nguyễn Thị Thanh Tâm

+ Điện thoại: 0904912868  - Email:nguyenthithanhtam@cic.edu.vn

 Chức năng nhiệm vụ: 

* Chức năng: 

         Tham mưu cho Hiệu trưởng và chịu trách nhiệm tổ chức quản lý, triển khai thực hiện công tác Nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ; Xây dựng và quản lý tạp chí, tập san và website; Kiểm định chất lượng đào tạo và hợp tác Quốc tế phục vụ đào tạo và sản xuất theo đúng qui chế tổ chức và hoạt động của nhà trường; Xây dựng quy trình vận hành và triển khai thực hiện các nghiệp vụ tại thư viện; Bảo quản và duy trì hệ thống lưu trữ tài liệu trong thư viện một cách thường xuyên và có hệ thống; Quản lý phôi, cấp phát bằng tốt nghiệp, chứng chỉ cho học sinh, sinh viên.

* Nhiệm vụ

 a) Nghiên cứu khoa học:

- Lập kế hoạch và quản lý công tác sáng kiến cải tiến, nghiên cứu khoa học, đăng ký đề tài nghiên cứu khoa học với các cấp quản lý;

- Triển khai và thẩm định các dự án khoa học cấp trường;

- Tổ chức nghiệm thu các công trình nghiên cứu khoa học, sáng kiến cải tiến cấp trường;

- Tham mưu cho lãnh đạo Trường các vấn đề liên quan đến công tác giáo dục - đào tạo, nghiên cứu khoa học của sinh viên và đào tạo theo nhu cầu xã hội;

- Phối hợp, tham gia thực hiện các đề tài, dự án, sáng kiến và mô hình phục vị việc dạy và học;

- Tổ chức các hội nghị, hội thảo, ký kết hợp đồng NCKH với các đơn vị trong và ngoài trường;

- Tổng hợp và đề nghị khen thưởng các cá nhân, nhóm tác giả đề tài có thành tích xuất sắc trong nghiên cứu khoa học;

- Quản lý hồ sơ NCKH của nhà trường.

b) Kiểm định chất lượng:

- Lập kế hoạch kiểm định và đảm bảo chất lượng giáo dục;

- Phối hợp với phòng Đào tạo, các khoa xây dựng và quản lý ngân hàng đề thi, quy trình kiểm tra, thi kết thúc học phần;

- Tổ chức tự kiểm định đánh giá chất lượng đào tạo và quản lý hồ sơ kiểm định theo quy định của Bộ Giáo dục & Đào tạo. Quản lý hồ sơ hệ thống quản lý chất lượng QMS ISO9000 (nếu có);

- Kiểm tra chất lượng đào tạo theo kế hoạch đào tạo hàng tháng, hàng quý trong năm học.

c) Hợp tác quốc tế:

- Lập kế hoạch hợp tác Quốc tế, khai thác viện trợ, hợp tác đầu tư và theo dõi việc thực hiện;

- Phối hợp với các đơn vị trong và ngoài trường mở rộng hợp tác quốc tế trong lĩnh vực đào tạo, khoa học công nghệ;

- Chịu trách nhiệm tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế tại trường.

d) Xây dựng và quản lý tập san, website:

- Làm thủ tục đăng ký với cơ quan quản lý nhà nước để xuất bản tạp chí, tập san (nếu có);

- Phối hợp với các đơn vị xây dựng nội dung tạp chí, tập san, website. Thiết kế, trình bày hình thức tạp chí, tập san và website;

- Tham gia viết bài đăng tải trên tạp chí, tập san, website nhà trường

- Giúp Hiệu trưởng quản lý nội dung tạp chí, tập san, website;

- Đầu mối quan hệ với các cơ quan thông tin đại chúng, giải quyết thủ tục và nội dung quảng cáo hình ảnh và các hoạt động của Trường.

e) Quản lý thư viện, lưu trữ tài liệu:

- Xây dựng quy trình vận hành và triển khai thực hiện các nghiệp vụ tại thư viện;

- Đề xuất các trang thiết bị cần thiết cho hoạt động hiệu quả của Thư viện (phần cứng + phần mềm);

- Bố trí, sắp xếp thư viện sao cho thuận tiện cho người sử dụng, dễ tiếp cận và dễ tìm kiếm thông tin, tài liệu;

- Bảo quản và duy trì hệ thống lưu trữ tài liệu trong thư viện một cách thường xuyên và có hệ thống;

- Quản lý, phục vụ tra cứu hồ sơ lưu trữ của nhà trường

f) Cấp phát phôi, chứng chỉ, bằng tốt nghiệp các hệ:

- Quản lý phôi bằng, chứng chỉ;

- Đóng số, vào sổ số bằng, chứng chỉ;

- Cấp phát bằng tốt nghiệp, chứng chỉ cho học sinh sinh viên;

- Báo cáo công tác cấp phát bằng, chứng chỉ hàng năm.

h) Công việc khác

- Chụp ảnh, quay phim, viết bài các hội nghị, hội thảo, sự kiện của nhà trường và tổ chức tại nhà trường đăng tải trên website;

- Phối hợp, thiết kế tờ rơi, thông tin hình ảnh nhà trường phục vụ công tác tuyển sinh, đối nội, đối ngoại;

- Phối hợp, kiểm tra, quản lý, khắc phục sự cố (có thể) các thiết bị máy tính, máy chiếu, mạng internet;

- Lập báo cáo công tác quản lý, kiểm tra các thiết bị máy tính, máy chiếu;

- Theo sự phân công trực tiếp của lãnh đạo nhà trường.

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP VÀ XÂY DỰNG
Phương Đông - Uông Bí - Quảng Ninh
Điện thoại: 02033.854497 - Fax:02033.854302
Email: cdcnxd@cic.edu.vn - cdcnxdub@cic.edu.vn
Ghi rõ nguồn "www.cic.edu.vn" khi phát hành thông tin từ website.