Giới thiệu

PHÒNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP & XÂY DỰNG
 

 

 

VĂN PHÒNG:    Tầng 4 – Nhà Hiệu bộ

TRƯỞNG PHÒNG: TS. Hoàng Minh Thuận

       ĐT: 0904116189                                    Email: hoangminhthuan@cic.edu.vn

ĐỘI NGŨ CB, GV& NHÂN VIÊN: 05 

      Trong đó: 01 Tiến sỹ, 01 Thạc sĩ,  02 Đại học, 01 Cao đẳng.

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ

    - Tổ chức quản lý, triển khai thực hiện công tác Nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ;

   - Triển khai kế hoạch thực hiện các đề tài, sáng kiến các cấp;

   - Xây dựng và quản lý tạp chí, tập san và website;

   - Kiểm định chất lượng đào tạo và hợp tác Quốc tế phục vụ đào tạo và sản xuất theo đúng qui chế tổ chức và hoạt động của nhà trường;

  - Phối hợp kiểm tra, bảo trì, bào dưỡng phòng máy tính, trang thiết bị phụ trợ;

  - Xây dựng quy trình vận hành và triển khai thực hiện các nghiệp vụ tại thư viện;

  - Bảo quản và duy trì hệ thống lưu trữ tài liệu trong thư viện một cách thường xuyên và có hệ thống;

  - Quản lý phôi, cấp phát bằng tốt nghiệp, chứng chỉ cho học sinh, sinh viên.

 

DANH SÁCH CB, GV, NV - Phòng NCKH

 

TT

Họ và tên

Ngày sinh

Trình độ

Chức vụ

1

Hoàng Minh Thuận

22/09/1979

Tiến sĩ

Trưởng phòng
Giảng viên

2 Đỗ Trọng Tiến 18/06/1982 Thạc sĩ

P. Trưởng phòng
Giảng viên

3

Trần Thị Kim Cúc

28/03/1985

Đại học

Nhân viên

4

Nguyễn Thị Thanh Tâm

16/12/1988

Cao đẳng

Nhân viên

5

Nguyễn Hải Yến

28/08/1989

Đại học

Nhân viên

TIN TỨC - SỰ KIỆN

Xem thêm...

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP VÀ XÂY DỰNG

Trụ sở chính: Số 54 - Khu Liên Phương - P. Phương Đông - TP Uông Bí - Tỉnh Quảng Ninh

Điện thoại: 02033.854497 - Fax:02033.854302

Địa điểm đào tạo số 01: Phường Hà Phong - TP Hạ Long - Tỉnh Quảng Ninh

Địa điểm đào tạo số 02: Nguyễn Văn Trỗi - P. Cẩm Thủy - TP Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh

Điện thoại: 02033.862091 - 02033.969661 - Fax:02033.864950

Email: cdcnxd@cic.edu.vn - cdcnxdub@cic.edu.vn

TAG BÀI VIẾT

BẢN ĐỒ CHỈ DẪN

PAGE FACEBOOK