Giới Thiệu

PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP & XÂY DỰNG

 

 

 

VĂN PHÒNG:                                            Email: phongcthssv@cic.edu.vn

TRƯỞNG PHÒNG: ThS. Nguyễn Huy Phương

           ĐT: 0984232689                              Email: nguyenhuyphuong@cic.edu.vn

ĐỘI NGŨ CB, GV, CNV

        Tổng số CB, GV, CNV là 21, trong đó:

         - Tổ Lý luận Chính trị: 04 CB, GV, CNV;

         - Tổ Giáo dục thể chất – Quốc phòng: 02 CB, GV, CNV;

         - Tổ Bảo vệ - Quản lý Ký túc xá: 10 CB, CNV;

         - Trạm Y tế: 03 đồng chí;

         - Nhân viên: 01 đồng chí.

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ

      - Tham mưu giúp Hiệu trưởng công tác quản lý, giáo dục, giải quyết chế độ chính sách cho HSSV;

     - Tuyên truyền, giáo dục chính trị, pháp luật, tư tưởng, văn hóa, an ninh quốc phòng;

    - Xây dựng và tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao;

    - Đảm bảo an ninh trật tự trong khu vực trường, công tác quân sự địa phương;

  • Chăm sóc sức khỏe cho CBCNV và HSSV.

 

DANH SÁCH CB, GV, CNV - Phòng CT HSSV

 

 

TT

Họ và tên

Ngày sinh

Trình độ

Chức vụ

1

Nguyễn Huy Phương

01/10/1968

Thạc sỹ

Trưởng phòng
Giảng viên

2

Nguyễn Bình Minh

26/12/78

Đại học

Giáo viên

3

Nguyễn Thị Hằng

15/02/1970

Đại học

Giáo viên

4

Lại Thị Thuý Nga

29/03/1984

Thạc sỹ

Giáo viên

5

Nguyễn Thị Trang 14/02/1983 Thạc sỹ Giảng viên

6

Phạm Đức Anh 05/07/1983 Đại học Giáo viên

7

Nguyễn Thị Khanh 23/04/1982 Thạc sỹ Giảng viên

8

Nguyễn Thị Oanh 04/12/1984 Thạc sỹ Giảng viên

9

Lê Thị Hải Sâm 17/09/1979 Trung cấp Trạm trưởng

10

Nguyễn Xuân Bách 10/01/78 Trung cấp Y sĩ

11

Trần Phương Anh 05/03 Trung cấp Dược sĩ

12

Trần Văn Năm

20/12/1963

Nghề

Tổ trưởng

Tổ Bảo vệ

13

Ngô Văn Tiến 03/12/1969 Nghề Bảo vệ

14

Đỗ Hữu Thành 13/07/1969 Nghề Bảo vệ

15

Nguyễn Phúc Sáng 18/9/1967 Nghề Bảo vệ

16

Nguyễn Văn Sao 13/02/1966 Nghề Bảo vệ

17

Nguyễn Văn Thân 20/07/1969 Nghề Bảo vệ

18

Trương Văn Quynh 01/10/1968 Nghề Bảo vệ

19

Trần Văn Giang 02/04/1963 Nghề Bảo vệ

20

Trần Văn Hải 07/05/1982 Nghề Quản sinh

21

Trần Văn Biên 30/11/1985 Cao đẳng Nhân viên

TIN TỨC - SỰ KIỆN

Xem thêm...

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP VÀ XÂY DỰNG

Trụ sở chính: Số 54 - Khu Liên Phương - P. Phương Đông - TP Uông Bí - Tỉnh Quảng Ninh

Điện thoại: 02033.854497 - Fax:02033.854302

Địa điểm đào tạo số 01: Phường Hà Phong - TP Hạ Long - Tỉnh Quảng Ninh

Địa điểm đào tạo số 02: Nguyễn Văn Trỗi - P. Cẩm Thủy - TP Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh

Điện thoại: 02033.862091 - 02033.969661 - Fax:02033.864950

Email: cdcnxd@cic.edu.vn - cdcnxdub@cic.edu.vn

TAG BÀI VIẾT

BẢN ĐỒ CHỈ DẪN

PAGE FACEBOOK