Bảng điểm học kỳ 1 năm học 2014-2015

Các hệ khoa Xây dựng

Click vào đây để tải bảng điểm lớp Cao Đẳng Cầu đường K7

Click vào đây để tải bảng điểm lớp Cao Đẳng K8

Click vào đây để tải bảng điểm lớp Kinh tế Xây dựng K7

Click vào đây để tải bảng điểm lớp Cao Đẳng Liên thông K7

Click vào đây để tải bảng điểm lớp Cao Đẳng Xây dựng 1K7

Click vào đây để tải bảng điểm lớp Cao Đẳng Xây dựng 2K7

Click vào đây để tải bảng điểm lớp Cao Đẳng Xây dựng 3K7

Click vào đây để tải bảng điểm lớp TC K9 + Điện nước K41

Click vào đây để tải bảng điểm lớp TCN Điện nước K40

TIN TỨC - SỰ KIỆN

Xem thêm...

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP VÀ XÂY DỰNG

Trụ sở chính: Phường Phương Đông - TP Uông Bí - Tỉnh Quảng Ninh

Cơ sở 2: Phường Hà Phong - TP Hạ Long - Tỉnh Quảng Ninh

Điện thoại: 02033.854497 - Fax:02033.854302

Email: cdcnxd@cic.edu.vn - cdcnxdub@cic.edu.vn

TAG BÀI VIẾT

BẢN ĐỒ CHỈ DẪN

PAGE FACEBOOK